Polikliniek Geheugendiagnostiek

Op de polikliniek Geheugendiagnostiek van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht en locatie Zeist, wordt onderzoek gedaan naar geheugenproblemen. Op deze polikliniek ondergaat u op één dag meerdere onderzoeken. Op basis hiervan stelt de specialist vaak dezelfde dag een diagnose. Soms is aanvullend onderzoek nodig waarvoor u op een andere dag terugkomt. Deze folder geeft informatie over wat u kunt verwachten van een bezoek aan de polikliniek Geheugendiagnostiek en hoe u zich voor geheugenonderzoek kunt aanmelden.

Voor wie?

U kunt op de polikliniek Geheugendiagnostiek terecht met klachten met betrekking tot het geheugen, de concentratie, het spreken of andere taken van de hersenen.

Wie werken er?

Op de polikliniek Geheugendiagnostiek werken een neuroloog, een geriater, een gespecialiseerd verpleegkundige en een vrijwilliger.

Wat kunt u verwachten?

Het geheugenonderzoek

Samen met uw begeleider, bezoekt u de polikliniek Geheugendiagnostiek. Het is belangrijk dat uw begeleider u goed kent. Zo kunnen we uw klachten vanuit diverse oogpunten bespreken. Daarbij kunt u na het bezoek nog eens rustig napraten met uw begeleider en, als u dat wilt, de verkregen informatie doorspreken met andere mensen die voor u belangrijk zijn. Tijdens uw bezoek vinden de volgende gesprekken en onderzoeken plaats:

  • U en uw begeleider hebben een uitvoerig gesprek met een arts-assistent of een van de specialisten (neuroloog of klinisch geriater) gevolgd door lichamelijk onderzoek.
  • U heeft een gesprek met de verpleegkundige waarin zij vragen stelt en testen afneemt die betrekking hebben op uw geheugen, uw oriëntatie en uw stemming.
  • Uw begeleider heeft een gesprek met de verpleegkundige voor aanvullende informatie over uw klachten.
  • U krijgt een bloedonderzoek.
  • Per patiënt wordt gekeken of er nog meer onderzoeken moeten plaatsvinden, zoals een CT-scan van de hersenen, hartfilmpje of een röntgenfoto van de borst.

De uitslag

Aan het einde van de dag worden alle onderzoeken besproken in het geheugenteam. De uitslag van de onderzoeken wordt aan u verteld en als er veranderingen in de behandeling nodig zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Soms wordt een vervolgafspraak gemaakt bij de neuroloog, de geriater of met de casemanager dementie van de thuiszorg.

Aanmelding

Uw huisarts kan een afspraak voor u maken op de polikliniek Geheugendiagnostiek. Het Diakonessenhuis stuurt u hierna een schriftelijke bevestiging met informatie over het verloop van de dag.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Geheugendiagnostiek.

Telefoonnummers

Polikliniek Geheugendiagnostiek
088 250 9009

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 februari 2021

Code: NEU27