Polikliniek voor wegrakingen (syncope-polikliniek)

U bent verwezen naar de polikliniek voor wegrakingen, ook wel de syncopepolikliniek genoemd. Dit is een gecombineerd spreekuur van de cardioloog en de neuroloog.  In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het polikliniekbezoek. Het is belangrijk dat u de ingevulde vragenlijst meeneemt naar uw afspraak.

Wat is syncope?

Syncope staat voor kortdurend bewustzijnsverlies dat veroorzaakt wordt doordat de bloeddruk even wegvalt. Syncope is geen ziekte maar een klacht die kan wijzen op uiteenlopende aandoeningen.

De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • Orthostatische hypotensie (een te lage bloeddruk bij het staan)
  • Reflex-syncope (flauwvallen). Het lichaam kent een reflex waardoor de bloeddruk zakt en/of het hart trager slaat. Dit kan tot flauwvallen (reflexsyncope) leiden.
  • Cardiologische oorzaak. Wanneer de oorzaak van de wegraking ontstaat door een hartprobleem.

Syncope-polikliniek

Om een goede diagnose te kunnen stellen is het belangrijk dat u zowel door een neuroloog als door een cardioloog wordt onderzocht. Daarom krijgt u in het Diakonessenhuis een gecombineerde afspraak. Dit noemen we de polikliniek voor wegrakingen of syncope-polikliniek. Na uw bezoek aan de polikliniek bespreken de cardioloog en neuroloog uw onderzoeken en geven zij een gezamenlijke diagnose en advies.

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van uw bezoek aan de polikliniek uw identiteitsbewijs, actueel medicatieoverzicht en de ingevulde vragenlijst mee naar het ziekenhuis. Bent u niet bij ons ingeschreven, neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het bezoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het bezoek) melden via de polikliniek Neurologie of Cardiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Gang van zaken in het ziekenhuis

U meldt zich op de polikliniek Neurologie. De neuroloog neemt de vragenlijst en uw medische voorgeschiedenis met u door. Vervolgens vindt er een neurologisch onderzoek plaats. Daarna gaat u naar de polikliniek Cardiologie.

Op de polikliniek Cardiologie maakt de verpleegkundige een ECG (hartfilmpje). Aansluitend vindt het gesprek met de cardioloog plaats. Na het gesprek met de cardioloog kunt u naar huis.

Aan het begin van de middag bespreken de neuroloog en de cardioloog hun bevindingen. U krijgt dezelfde dag nog een terugkoppeling met de voorlopige uitslag van de neuroloog of cardioloog. Het kan zijn dat er nog een vervolgonderzoek nodig is. U wordt daarover door het secretariaat gebeld.

Duur van het polikliniekbezoek

Uw bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer twee uur.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Neurologie of de polikliniek Cardiologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Neurologie
088 250 5303

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 9 januari 2019

Code: NEU28