Posttrombotisch syndroom

U bent opgenomen geweest vanwege diepe veneuze trombose. In het ziekenhuis is een behandeling in gang gezet met antistollingsmedicijnen, inzwachtelen van het been en steunkousen. Ondanks deze behandeling bestaat er een kans op het ontstaan van het posttrombotisch syndroom. In deze folder vindt u hierover meer informatie en leest u wat we in het ziekenhuis doen om dit te voorkomen. En wat u zelf kunt doen.

Wat is het posttrombotisch syndroom

Het posttrombotisch syndroom (PTS) is een combinatie van klachten die ontstaan na een diepe veneuze trombose (DVT). PTS ontstaat bij één op de twee a drie patiënten, meestal in het eerste jaar na de trombose.

Hoe ontstaat het posttrombotisch syndroom?

Als we staan, moet het bloed in de beenaderen tegen de zwaartekracht in naar boven worden gepompt. Dit gebeurt voornamelijk door de spieren van de kuit. Kleppen in de aderen zorgen ervoor dat het bloed niet terugstroomt. Door trombose (een stolsel in de ader) kunnen deze kleppen beschadigd raken en niet meer goed sluiten. Het bloed stroomt hierdoor gemakkelijk terug. De druk in de aderen en kleine bloedvaten neemt toe waardoor bloed in de omliggende weefsels terecht kan komen. Op den duur geeft dit klachten zoals vocht in het been, een vermoeid gevoel in de benen, spataderen en (in uitzonderlijke gevallen) een open been. Deze klachten samen noemen we het posttrombotisch syndroom.

Verschijnselen en klachten

PTS is te herkennen aan:

 • vocht in het been (oedeem)
 • een roestbruine verkleuring van de huid (door afzetting van rode bloedcellen in de huid)
 • eczeem
 • verharding van de huid
 • roodheid
 • spataderen
 • atrofie blanche (witte verkleuringen)
 • op de langere termijn moeilijk genezende wonden (open been)
 • pijn
 • jeuk
 • kramp en tintelingen
 • zwaar vermoeid gevoel in het been

Risicofactoren

Het posttrombotisch syndroom ontstaat vooral bij patiënten met een uitgebreide trombose, bij mensen met overgewicht en bij mensen bij wie de trombose pas na 7 dagen werd ontdekt en behandeld.

Het dragen van een kous meteen na de trombose vermindert het risico op blijvende klachten met ongeveer 50%.

Herkennen en voorkomen van PTS

Omdat de klachten van PTS (zoals oedeem en een open been) erg vervelend kunnen zijn, is het belangrijk om PTS te voorkomen en zo vroeg mogelijk te herkennen. We starten hiermee in het ziekenhuis door uw been meteen in te zwachtelen en u een elastische kous voor te schrijven. Ook krijgt u een afspraak op ons spreekuur speciaal voor patiënten met risico op PTS. De eerste afspraak heeft u vier maanden na de trombose.

Dit kunt u zelf doen

De volgende adviezen kunnen helpen om PTS te voorkomen:

 • Het is belangrijk dat u de elastische kous volgens voorschrift draagt. Dit vermindert de kans op PTS met 50%. Met de kous kunt u meestal alles doen wat u gewend bent, inclusief sporten. Tijdens het slapen moet u de kous uitdoen omdat deze dan teveel druk op de bloedvaten geeft. Tijdens een kort dutje van maximaal een uur kunt u de kous aan laten. 
 • Beweeg veel (lopen, fietsen) en draag daarbij de elastische kous. Draag de kous ook bij warm weer: juist op warme dagen is deze het hardst nodig.
 • Voorkom overgewicht.
 • Vermijd knellende kledingstukken als strakke broeken, elastieken banden en dergelijke.
 • Zorg voor ‘makkelijke’ schoenen. Hoge hakken verhinderen een goede pompwerking van de kuitspieren.
 • Leg uw benen omhoog als u lang zit. Zo nodig kunt u het voeteneind van uw bed iets verhogen, mits u daardoor niet kortademig wordt.

Het trombosespreekuur

In het Diakonessenhuis is een speciaal spreekuur voor mensen die trombose hebben gehad Dit spreekuur noemen we het DVT spreekuur. Ongeveer 4 maanden na de diagnose DVT komt u voor controle op dit spreekuur. U heeft dan een gesprek met een verpleegkundige. Uw been wordt onderzocht op het eventueel ontwikkelen van het posttrombotisch syndroom, u krijgt adviezen en u kunt met uw vragen terecht. Wij beoordelen tijdens deze controle afspraken of het nog nodig is de steunkous langer te blijven dragen.

Het is belangrijk dat u 3 dagen voor uw afspraak op het spreekuur geen steunkousen draagt. Wij kunnen dan goed beoordelen hoe de aderen functioneren zonder een steunkous.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek Dermatologie.

Telefoonnummer

Polikliniek Dermatologie
088 250 6433

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 5 november 2019

Code: DERM23