Prostaatbiopsie

U hebt een afspraak voor een prostaatbiopsie. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek.

Wat is een prostaatbiopsie?

Een biopsie is een onderzoek, waarbij door middel van een punctie weefsel uit een orgaan kan worden verkregen. In geval van een prostaatbiopsie betreft het de prostaat (voorstanderklier), die onder de blaas en rondom de plasbuis vlak boven de kringspier is gelegen. Het weefsel wordt door een holle naald opgezogen. Omdat de darm minder gevoelig is voor een prik dan de huid, wordt de biopsie via het laatste gedeelte van de darm (de endeldarm) verricht. Een verdoving is dan niet noodzakelijk. Afhankelijk van eerdere onderzoeksresultaten worden twee tot twaalf biopten genomen.  

Doel

Het weefsel dat via een biopt is verkregen, wordt voor microscopisch onderzoek naar het weefsellaboratorium (pathologisch anatomisch laboratorium) gestuurd. Voordat het weefsel microscopisch kan worden onderzocht, moet het bewerkt worden. Na ongeveer een week kan de patholoog (degene die het weefsel onderzoekt) het weefsel beoordelen en stuurt hij zijn conclusie naar de uroloog.

Afspraak maken

Nadat u met de door uw uroloog voorgestelde biopsie heeft ingestemd, kunt u de datum van het onderzoek afspreken met de polikliniek-assistente. De assistente maakt ook meteen een afspraak met u bij de uroloog voor het bespreken van de uitslag. Deze afspraak is een tot twee weken na het onderzoek.

Voorbereiding

  • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend uroloog. Deze bepaalt welke bloedverdunnende medicijnen wanneer gestopt moeten worden. Na de biopsie mag u snel weer beginnen met de bloedverdunners. Ook dit bespreekt de uroloog met u.
  • Voor het onderzoek mag u normaal eten en drinken. 
  • Ter voorkoming van een infectie van de urinewegen moet u voor de ingreep Ciproxin/ Ciproflaxine innemen. U krijgt hiervoor u een recept van de uroloog. Neem de tablet(ten) in volgens de bijsluiter. De uroloog vertelt u hoe lang van tevoren u de Ciproxin/ Ciproflaxine moet innemen.
  • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen op de dag van het onderzoek.  

Het onderzoek

Vlak voor het onderzoek wordt u gevraagd uw blaas leeg te plassen en uw ondergoed en schoenen uit te trekken. De biopsie vindt plaats onder echografische controle. Bij deze methode wordt de biopsienaald tegelijk met de echografiebuis (via de endeldarm) ingebracht. Bij een echogeleide prostaatbiopsie ligt u met opgetrokken knieën op uw linkerzij of u ligt op uw rug met uw benen in de beensteunen. 

Er worden twee tot twaalf biopten genomen. Zodra de uroloog gaat prikken, zal hij u hiervoor waarschuwen. Afhankelijk van uw pijndrempel en de conditie van het prostaatweefsel wordt de prostaatbiopsie al of niet als pijnlijk ervaren.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.

Na het onderzoek

  • Om vlekken in het ondergoed te voorkomen, krijgt u na het onderzoek van de verpleegkundige een beschermend verband.  
  • U verliest soms wat bloed bij de ontlasting, de plas en/of het sperma. Dit bloedverlies kan een tot drie dagen aanhouden. Het bloedverlies bij het sperma kan tot twee maanden na de biopsie aanhouden. 
  • Om stagnatie van de urinelozing door stolselvorming te voorkomen, adviseren wij u elk uur 1 glas vocht te drinken.  
  • De eerste 24 uur na de ingreep mag u niet fietsen vanwege de druk op de prostaat bij het zitten op het zadel.   
  • Daarnaast raden wij u aan de eerste dag na de ingreep zoveel mogelijk rust te houden.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bij het eerstvolgende polikliniekbezoek met u besproken. Dit is ongeveer 7 tot 14 dagen na de punctie.

Problemen

Bij onvoorziene problemen, zoals koude rilling en koorts (boven de 38,5 graden), aanhoudend bloedverlies en branderig plassen gepaard gaande met koorts, verzoeken wij u contact op te nemen met uw (waarnemend) huisarts, uroloog of de afdeling Spoedeisende hulp.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek Urologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 22 oktober 2020

Code: URO42