Rechtzetten van afstaande oren

In deze folder vindt u informatie over het rechtzetten van de oren. Dit wordt ook wel correctie van afstaande oren genoemd. In de folder staat algemene informatie bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie komt misschien niet altijd overeen met uw persoonlijke situatie. Maar heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Algemeen

Het rechtzetten van afstaande oren kan zowel poliklinisch op de polikliniek als klinisch via een dagbehandeling plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de verdoving. Algemene informatie over de dagopname vindt u in de folder ‘Dagbehandeling’. U krijgt deze folder uitgereikt tijdens het intakegesprek met de verpleegkundige. Heeft u de folder niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar downloaden van onze website.

Afstaande oren

Afstaande oren, ook vaak zeiloren of flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Afstaande oren kunnen door een plastisch chirurg worden gecorrigeerd. Een correctie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf jaar.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Bloedverdunnende medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Sintrom, Marcoumar, Ascal of Acenocoumarol), dan kan het nodig zijn deze medicijnen, in overleg met uw arts, tijdelijk te staken.

Alcohol
U moet tenminste een dag van tevoren stoppen met het drinken van alcohol.

Roken
Om de kans op complicaties te verminderen wordt geadviseerd om rondom de ingreep niet te roken. Roken vernauwt de bloedvaten en kan ervoor zorgen dat de wond minder goed geneest.

Nuchter
Als u onder algehele verdoving geopereerd wordt, moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u tot 8 uur vóór de operatietijd alles nog mag eten, tot 6 uur voor de operatietijd mag u nog een kopje thee of koffie met een beschuitje en tot 2 uur voor de operatietijd mag u alleen heldere dranken, zoals water, thee, koffie zonder melk, vruchtensappen zonder vezels, frisdrank zonder koolzuur gebruiken. Als het van toepassing is, mag u sondevoeding tot 4 uur vóór de operatie toegediend krijgen.  

Als u onder plaatselijke verdoving geopereerd wordt, hoeft u niet nuchter te zijn.

Vervoer regelen
Als de ingreep poliklinisch wordt uitgevoerd, moet u vervoer regelen voor naar huis. Zelf autorijden wordt afgeraden.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Dagbehandeling’ staat aangegeven welke spullen u moet meenemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden aan het secretariaat plastische chirurgie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

De opname

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling waar u moet zijn. 

Anesthesie

Het rechtzetten van afstaande oren kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder algehele verdoving plaatsvinden.

Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt in de polikliniek. Na de ingreep komt u nog even op de dagbehandeling. U kunt zich dan na een paar uur al weer naar huis laten brengen.

Als u een algehele verdoving krijgt, wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen op de dagbehandeling.  

Meer informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De operatie

De operatie

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbeen van het oor wordt in een andere stand gezet en een stukje huid aan de achterkant van het oor wordt verwijderd.

Risico’s en mogelijke complicaties

  • Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie.
  • De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. 
  • De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Ontslag

Adviezen voor thuis

  • Na de operatie worden de oren voor een week verbonden in een zogenaamde ‘tulband’.
  • Als het verband verwijderd is, moet u nog ongeveer twee weken ‘s nachts een haarband dragen ter bescherming van uw oren. U moet deze van tevoren voor de operatie zelf kopen.   
  • Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport.   
  • Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Wel kunnen de oren wat doffer blijven aanvoelen.  
  • Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bij voorkeur Paracetamol). 
  • Bij extreme pijn moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Mogelijk zit het verband dan te strak of is er sprake van een bloeduitstorting. 
  • Er worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf en hoeven dus niet te worden verwijderd.

Problemen

Indien er zich ’s avonds of in het weekend problemen voordoen, kunt u contact opnemen met uw huisarts. De huisarts zal, indien nodig, met het ziekenhuis overleggen.

En verder

Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. Absolute symmetrie van de stand van de oren is vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend. De meeste mensen zijn erg tevreden over de nieuwe stand van de oren.

Vergoeding

De kosten van het rechtzetten van afstaande oren worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. Uw plastisch chirurg kan een machtigingsaanvraag voor u indienen bij uw verzekering. Hij heeft hierop echter geen verdere invloed. Uiteindelijk bepaalt de verzekeringsgeneeskundige of de verzekering de ingreep zal vergoeden. Als er geen medische redenen bestaan voor de operatie en u overweegt de operatie op eigen kosten te laten uitvoeren, dan kan de plastisch chirurg ervoor zorgen dat u van tevoren een opgave van de kosten krijgt.

Vragen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zullen de verpleegkundigen en de arts steeds toelichten wat er gaat gebeuren. Zij zijn bereid al uw vragen te beantwoorden. Heeft u dus nog vragen, stelt u deze dan gerust.

Telefoonnummers

Secretariaat Plastische chirurgie
088 250 5981

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 februari 2020

Code: PC20