Renogram bij kinderen

Binnenkort wordt bij uw kind een renogram gemaakt. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Algemeen

Doel van het onderzoek

Een renogram is een onderzoek waarbij met behulp van een radioactieve stof de nierfunctie (werking van de nieren) wordt onderzocht.

Belangrijk om te weten

Gebruikt uw kind medicijnen?
Als uw kind medicijnen gebruikt, dan zullen die mogelijk tijdelijk gestaakt moeten worden. De kinderarts of de uroloog bespreekt dit met u. Is dit nog niet gebeurd, neem dan contact op met deze specialist of met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

In verwachting?
De toegediende dosis radioactieve stof is zo laag dat u, als u zwanger bent, tijdens het onderzoek gewoon naast uw kind kunt zitten.

Meenemen naar het ziekenhuis

Uw kind moet tijdens het onderzoek goed stil liggen. Daarom kunt u eventueel een knuffel of een geluidsdrager voor hem/haar meenemen, of een boek om uw kind tijdens het onderzoek voor te lezen. Bij kleinere kinderen kan een speen of een flesje voeding/drinken handig zijn. Neem voor hen ook een extra luier mee (door het extra vocht dat toegediend wordt, plast uw kind veel na het onderzoek).

Andere kinderen

Wij raden u aan geen andere kinderen mee te nemen op de dag van het onderzoek.

Verhinderd

De radioactieve stof wordt speciaal voor uw kind besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Voorbereidingen

Om de nieren voor het onderzoek goed te activeren, moet uw kind in het uur voor het onderzoek extra drinken of krijgt het via een infuus (een naaldje in de arm) extra vocht toegediend. De hoeveelheid te drinken of toe te dienen vocht is afhankelijk van het gewicht van uw kind. Hoe bovengenoemde voorbereidingen precies verlopen, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Hieronder is aangekruist hoe bij uw kind de gang van zaken zal zijn.

0 Variant 1: Infuus op de kinderdagbehandeling/kinderafdeling

Voor het toedienen van extra vocht, krijgt uw kind een infuus. De kinderarts brengt hiervoor een infuusnaaldje in de arm van uw kind aan. Het toedienen van het vocht duurt ongeveer een uur. Daarna wordt het infuus afgekoppeld. Het naaldje wordt nog niet verwijderd. Op de afdeling nucleaire geneeskunde spuit de laborant later via het naaldje de radioactieve vloeistof in.

0 Variant 2: Verdovende zalf, naaldje/infuus en drinken op de kinderdagbehandeling/kinderafdeling

Ongeveer twee uur voor het onderzoek brengt een verpleegkundige van de kinderafdeling op de arm van uw kind verdovende zalf aan. Deze zalf verdooft de huid en moet ongeveer een uur inwerken. Na dat uur brengt de kinderarts op de verdoofde plaats een naaldje in de arm aan. Op de afdeling nucleaire geneeskunde wordt later via dit naaldje de radioactieve stof ingespoten. In het uur voor het onderzoek moet uw kind wat drinken. Dat kan borstvoeding zijn, een flesvoeding of een paar bekers water of limonade. Water en limonade is in het ziekenhuis aanwezig, maar u mag ook zelf iets meenemen. Is de hoeveelheid drinken voor uw kind te groot om in een uur op te drinken, dan wordt een deel van het vocht via het ingebrachte naaldje (infuus) toegediend.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich met uw kind op het afgesproken tijdstip op de Kinderdagbehandeling op de 5e etage van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op de rug op de onderzoektafel. Uw kind hoeft zich niet uit te kleden. Wel moet uw kind metalen voorwerpen (riem, ketting) afdoen. U zit zelf naast de tafel en kunt eventueel voorlezen. Baby’s en kleine kinderen worden op de rug in een speciaal hulpmiddel gelegd, zodat ze voor het onderzoek goed stil kunnen liggen.    

Onder en boven de tafel, ter hoogte van de nieren, staat een camera. De laborant spuit een radioactieve stof in de arm. Op dat moment starten ook de opnamen. De opnamen duren in totaal een half uur. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek goed stil ligt.   

Soms (afhankelijk van de aanleiding voor het onderzoek) wordt tijdens het onderzoek Lasix ingespoten. Dit middel stimuleert de nieren om de urine naar de blaas te transporteren. De reactie van de nieren op het gebruik van Lasix geeft extra informatie over de werking van de nieren. 

Tijdens het onderzoek voelt uw kind niets.

afbeelding onderzoekstafel met gammacamera

De onderzoekstafel

Na het onderzoek

Soms is het nodig na 1 tot 2 uur nog een opname te maken. Deze opname duurt slechts een paar minuten. Er wordt geen radioactieve stof meer ingespoten. Of een opname na 1 tot 2 uur nodig is, blijkt meestal pas tijdens het onderzoek. Houd er dus rekening mee dat u soms langer in het ziekenhuis moet blijven. Na het onderzoek wordt het naaldje uit de arm van uw kind verwijderd. U kunt direct weer naar huis gaan of, als het onderzoek tijdens een opname op de kinderdagbehandeling gedaan wordt, terug naar de afdeling.

De uitslag

Uw kinderarts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens een opname, dan bespreekt de kinderarts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.
 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust. U kunt op werkdagen contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde of de kinderdagbehandeling.

Telefoonnummers

Polikliniek Kindergeneeskunde Utrecht
088 250 6326

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Kinderdagbehandeling Utrecht (5 A)
088 250 6129

Kinderdagbehandeling Zeist (B3)
088 250 9556

Opnameplanner kinderafdeling/ kinderdagbehandeling
088 250 6966
 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: NG01