Röntgenonderzoek van de dikke darm (colon) ter controle van naadlekkage

U heeft een afspraak gemaakt voor een röntgenonderzoek van de dikke darm. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een röntgenonderzoek ter controle van naadlekkage?

Een röntgenonderzoek ter controle van een naadlekkage wordt ook 'colon inloop' genoemd. Bij een colon inloop wordt de binnenkant van de dikke darm met jodiumhoudend contrastmiddel zichtbaar gemaakt. Op deze manier wordt gekeken of er lekkage optreedt ter plaatse van de operatienaad.

Voorbereidingen thuis

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, kunt u die normaal innemen met wat water, tenzij anders met u is afgesproken.

In verwachting

Röntgenstralen moeten met zorg worden toegepast. Bent u (mogelijk) zwanger? Neemt u dan (minimaal 24 uur) voor het onderzoek telefonisch contact op met de afdeling Radiologie. De telefoonnummers vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'. 

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Ook adviseren we u om de materialen mee te nemen om het stomazakje eventueel te vervangen.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie Zeist? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie locatie Zeist.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

De laborant brengt u naar een kleedkamer, waar u zich uitkleedt. U mag uw hemd of T-shirt en sokken aanhouden. 

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Na het uitkleden neemt u plaats op een onderzoekstafel. Op de tafel van het röntgenapparaat brengt de radioloog via de anus of soms via de stoma een slangetje in uw dikke darm. Via dit slangetje brengt de arts het jodiumhoudend contrastmiddel in de dikke darm.  Hierdoor wordt de darm op de foto duidelijk zichtbaar. Tijdens het onderzoek vraagt de arts u om in verschillende richtingen te draaien om de darm van alle kanten te bekijken en te fotograferen. Op de foto’s bekijkt de radioloog meteen of alles goed zichtbaar is. Is dit het geval dan bent u klaar. Mocht dit niet het geval zijn, dan maakt de arts opnieuw enkele foto’s. 

Direct na het onderzoek, verwijdert de arts het slangetje. Het onderzoek is niet pijnlijk. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Naar huis

U kunt direct na het onderzoek naar huis. 

Problemen thuis

Als er zich na het onderzoek problemen voordoen als gevolg van het onderzoek, neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.  

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag met u tijdens de visite op de verpleefafdeling. Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen twee werkdagen na het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 13 april 2019

Code: RAD14