Röntgenonderzoek van de slokdarm, maag en dunne darm bij kinderen

Binnenkort wordt uw kind voor een foto van de slokdarm, maag of dunne darm verwacht op de afdeling radiologie van het Diakonessenhuis locatie Utrecht of Zeist. Deze folder is bedoeld om u te informeren over dit onderzoek, zodat u uw kind kunt voorbereiden. Een onderzoek wordt door kinderen soms als iets spannends ervaren. Probeer alle vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig te beantwoorden.

Doel van het onderzoek

Met behulp van een contrastvloeistof (bariumpap of een waterige vloeistof) worden de slokdarm, maag en/of de dunne darm zichtbaar gemaakt op een beeldscherm en kunnen foto’s worden gemaakt.

Voorbereiding

Als er foto’s gemaakt worden van de maag, mag uw kind in de twee uur voorafgaand aan het onderzoek niets meer eten of drinken. Als uw kind jonger is dan één jaar, dan stemt de afdeling Radiologie de voorbereiding met u af. 

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur voor het onderzoek doorgeven aan de afdeling Radiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en u kunt meteen een nieuwe afspraak maken. U vindt de contactgegevens onder het kopje 'Telefoonnummers'. 

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een onderzoektafel. Boven deze tafel staat een groot röntgenapparaat, waarmee de foto’s gemaakt worden. 

In de röntgenkamer krijgt uw kind de contrastvloeistof te drinken. In de meeste gevallen kan uw kind dit opdrinken uit een door uzelf meegnomen flesje met speen. Bariumpap is een witte, dikke vloeistof. Eventueel wordt er een smaakje aan toegevoegd.   

Om een volledig beeld te krijgen, worden diverse foto’s gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Het onderzoek is pijnloos.   

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog, geassisteerd door een röntgenlaborant. De kinderarts is meestal niet aanwezig bij het onderzoek.

Aanwezigheid ouders/verzorgers

U kunt als ouders/verzorgers bij dit onderzoek aanwezig zijn. U krijgt een loodschort aan. Het is belangrijk dat uw kind zich tijdens het onderzoek op zijn gemak blijft voelen. 

Als u zwanger bent of vermoed zwanger te zijn, mag u niet bij dit onderzoek aanwezig zijn.

Na het onderzoek

Nadat de foto’s zijn gemaakt, mag uw kind weer eten en drinken. U kunt voor na het onderzoek iets te eten meenemen voor uw kind.   

Het is mogelijk dat uw kind de eerste dagen last heeft van verstoppingen en harde ontlasting. Laat uw kind daarom extra drinken. In de ontlasting van uw kind kunt u witte deeltjes van de bariumpap aantreffen.

Uitslag van het onderzoek

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestla tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Als het onderzoek door uw huisarts is aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen twee werkdagen na het onderzoek. 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die voor of na het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. De telefoonnummers vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'. 

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 4 mei 2021

Code: RAD53