Rotavirus

Uw kind is opgenomen in het ziekenhuis met een infectie met het rotavirus. Deze folder geeft meer informatie over het rotavirus. U leest hier over de symptomen, het stellen van de diagnose en de behandeling van kinderen met een rotavirusinfectie. Ook informeren we over de opname van uw kind in het Diakonessenhuis.

Wat is het rotavirus?

Een rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij de maag en de darm ontstoken raakt. Dat kan leiden tot heftige diarree en braken, met kans op uitdroging.

Enkele gegevens over het rotavirus:

 • bijna alle kinderen maken voor hun vijfde levensjaar de infectie door
 • het rotavirus is verantwoordelijk voor 40% tot 60% van de diarreegevallen die leiden tot ziekenhuisopname in de ontwikkelde landen
 • iedereen kan ziek worden door het rotavirus
 • kinderen onder de twee jaar hebben een verhoogde kans op uitdroging door een infectie vanwege het grote vochtverlies

Hoe krijg je het?
Het virus wordt meestal overgedragen via de faecaal-orale route. Dat wil zeggen door slechte handhygiëne na toiletgang, maar ook door contact met besmette voorwerpen zoals speelgoed. Het virus kan men overal oplopen bijvoorbeeld in winkels, dagverblijven en restaurants. De incubatieperiode is ongeveer twee dagen: de eerste symptomen treden ongeveer twee dagen na de besmetting op. Wie met het rotavirus geïnfecteerd is geweest, kan het virus nog een keer krijgen. De symptomen zijn dan minder ernstig. Je kunt ook als drager van het virus besmettelijk zijn voor anderen maar zelf geen verschijnselen hebben.

Symptomen
Bij kinderen staat vooral het braken voorop, dikwijls in combinatie met een plotselinge, heftige, niet-bloederige, zeer frequente diarree (10 à 20 keer per dag) die vaak gepaard gaat met buikpijn. Koorts komt voor, maar treedt niet altijd op. Door de frequente diarree en het braken verliest het kind veel vocht, wat tot uitdroging kan leiden. Bij kinderen kan dat  heel snel gaan, en dat is vooral gevaarlijk voor kinderen jonger dan twee jaar.

Kenmerken van uitdroging bij kinderen:

 • een aantal uren geen natte luier door weinig plassen
 • soms plast het kind helemaal niet meer
 • dorst
 • diepliggende ogen
 • huilen zonder tranen
 • extreme lusteloosheid, sufheid en zwakheid
 • verwardheid of verminderd bewustzijn
 • ingezakte fontanel

Diagnose
Wie besmet is met het rotavirus, scheidt miljarden deeltjes van het virus uit via zijn ontlasting. De diagnose kan worden gesteld door monsters van de ontlasting te onderzoeken.

Behandeling
De rotavirusinfectie geneest uit zichzelf. Bij kinderen duurt dat ongeveer een week. De behandeling is bedoeld om uitdroging tegen te gaan; het virus verdwijnt in de herstelperiode vanzelf uit het lichaam. Tijdens acute diarree gaan grote hoeveelheden vocht en zouten verloren. Zuigelingen en jonge kinderen verliezen relatief sneller en meer vocht dan volwassenen dus zij kunnen sneller uitdrogen. Daarom is bij hen een snelle aanvulling van vocht belangrijk. Bij lichte of matige uitdroging kan dit met ORS, een oplossing van water met zouten en suikers erin; bij ernstige uitdroging en veelvuldig braken kan er vocht worden toegediend via een infuus.

Opname in het ziekenhuis

Dit gebeurt er als uw kind met een rota-infectie wordt opgenomen in het Diakonessenhuis.

 • Uw kind komt op een aparte kamer (een ‘box’) te liggen en mag de kamer niet verlaten. Zo voorkomen we dat andere mensen ook besmet worden.
 • Uw kind wordt gewogen en gecontroleerd op tekenen van uitdroging.
 • Uw kind krijgt ORS, een oplossing van water met suikers zouten erin. Vaak geven we dat via een sonde. Dat is een slangetje wat door de neus naar de maag gaat.
 • Als uw kind veel vocht blijft verliezen en blijft braken, kan het zijn dat we vocht via een infuus toedienen.
 • De belangrijke lichaamsfuncties worden gecontroleerd: bloeddruk, pols en temperatuur.
 • Soms vangen we wat ontlasting op voor diagnostisch onderzoek.
 • Soms nemen we bloed af voor onderzoek.

Tijdens de hele opname wordt vooral de inname van vocht in de gaten gehouden. Naarmate de virusinfectie afneemt zal uw kind geleidelijk aan steeds meer gaan eten en drinken en minder gaan spugen, en ook de diarree wordt geleidelijk aan minder. Uw kind blijft niet in het ziekenhuis tot het helemaal beter is maar kan naar huis zodra de vochthuishouding in orde is.

Hygiëne tijdens de opname

Uw kind wordt in zogenaamde contactisolatie verpleegd. De verpleging draagt een schort en handschoenen en alle materialen en spullen moeten op de kamer blijven. Uw kind mag niet van de kamer af en mensen die op bezoek komen moeten zo veel mogelijk op die kamer blijven. Het virus kan op de handen uren blijven leven. Op speelgoed, aanrechten en andere oppervlakten kan het zelfs dagenlang actief blijven. Daarom wordt het speelgoed regelmatig schoongemaakt en is het heel belangrijk dat uw kind en het bezoek regelmatig de handen wast, vooral na toiletbezoek.

Op de kamerdeur hangt een kaart om mensen te wijzen op de bijzondere omstandigheden van de contactisolatie.

Bezoek op de kamer

Iedereen die op bezoek komt moet zich eenmalig melden bij een verpleegkundige voordat hij of zij de kamer binnengaat. Bezoek van volwassenen is geen probleem. Broertjes en zusjes kunnen ook op bezoek komen, maar wel in overleg met de verpleging. We raden af om kinderen jonger dan twee jaar met het zieke kind in contact te laten komen omdat het virus zich gemakkelijk verspreid. Bezoekers hoeven geen handschoenen of beschermende schorten te dragen. Bij het verlaten van de kamer en na toiletbezoek moet het bezoek wel de handen goed te wassen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die stellen aan de verpleegkundigen op de afdeling.

Telefoonnummers

Kinderafdeling (5 C)
088 250 6134

Afdeling Hygiëne en infectiepreventie
088 250 6440

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 6 april 2021

Code: HYG03