Schildwachtklierscintigram (sentinel node) bij een melanoom

In deze folder vindt u informatie over het onderzoek waarbij met behulp van een radioactieve stof de schildwachtklier (sentinel node) zichtbaar wordt gemaakt. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. Het onderzoek vindt plaats op de ochtend van de operatiedag. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wordt de lymfklier opgespoord die via een lymfvat rechtstreeks in verbinding staat met de plaats waar het melanoom heeft gezeten. Deze klier noemt men 'sentinel node' , 'schildwachtklier' of ook wel 'poortwachterklier'.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Houdt u zich aan de voorbereidingen die met u zijn doorgenomen voor de operatie.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Nucleaire geneeskunde op locatie Utrecht, tenzij anders met u is afgesproken.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Om de schildwachtklier te kunnen opsporen wordt een kleine hoeveelheid van de radioactieve stof 99mTc-nanocolloid rondom het litteken, op de plaats waar het melanoom heeft gezeten, ingespoten. Vanuit deze injectieplek stroomt de radioactieve stof door een lymfvat naar de schildwachtklier.

Waar de schildwachtklier zich bevindt, is afhankelijk van de plaats waar het melanoom heeft gezeten. Als het melanoom zich op de benen of de armen bevond, is het het meest waarschijnlijk dat de schildwachtklier zich in de lies of oksel bevindt. Als het melanoom zich op de buik of rug bevond, kan de schildwachtklier zich zowel in de lies als in de oksel of soms ook naast het borstbeen bevinden.

Zodra de klier zichtbaar is, worden er met een gammacamera foto’s gemaakt in verschillende richtingen. Na dit eerste gedeelte van het onderzoek mag u naar de afdeling. Eén tot anderhalf uur later komt u nogmaals terug en worden er weer foto’s gemaakt in verschillende richtingen. De schildwachtklier is nu meestal duidelijker zichtbaar. Vervolgens wordt met een probe (kleine stralingsdetector in de vorm van een pen) de exacte locatie van de schildwachtklier bepaald. Dit wordt met een viltstift aangegeven op de huid. Tijdens de operatie wordt dezelfde probe ook gebruikt om ook daar de juiste operatieplaats van de schildklier te vinden.

Onderzoek en operatie worden altijd op elkaar afgestemd. De operatie gaat altijd door, ook al loopt het onderzoek uit. In dat geval wordt contact gezocht met de chirurg en wordt overlegd over een iets later tijdstip van de operatie.

Met dit onderzoek wordt de schildwachtklier opgespoord. Pas als de schildwachtklier na de operatie verwijderd is, kan hij worden onderzocht.

afbeelding Onderzoekstafel met gammacamera

Onderzoekstafel met gammacamera

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek verschilt per patiënt. Meestal komt u 2 à 3 keer 20 minuten verspreid over de ochtend naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. 

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent om op het afgesproken tijdstip te komen, dit tenminste twee dagen voor het onderzoek door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk meerdere mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is beter dat kinderen geen straling ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur. 

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 15 juni 2023

Code: NG27