Scintigrafie van de hartspier tijdens inspanning en rust

U heeft een afspraak gemaakt voor een scintigrafie van de hartspier tijdens inspanning en in rust. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

U wordt verwacht op
Datum onderzoek A:tijdstip
Datum onderzoek B:tijdstip

Uw medicijngebruik rond het onderzoek

2 dagen voor onderzoek A en de dag waarop het onderzoek plaatsvindt niet meer innemen:

..................................................................................................

..................................................................................................

Alle medicijnen mogen na het eerste onderzoek (A) weer worden ingenomen.

Gebruikt u een plastablet? Deze graag op de ochtend van beide onderzoeken (A en B) niet innemen.

Let op
Als u na het staken van de medicijnen pijn op de borst krijgt, kunt u, als u dit zelf echt nodig acht, nitrospray of een pilletje onder de tong gebruiken.
Als de nitrospray of het pilletje onder de tong 4 uur voor het inspanningsonderzoek wordt ingenomen, moet het inspanningsonderzoek naar een later tijdstip worden verplaatst.
Als de pijn, ook na herhaling van inname van nitrospray of een pilletje onder de tong, niet binnen 20 minuten verdwijnt, moet u contact opnemen met uw huisarts.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe de doorbloeding en de pompfunctie is tijdens inspanning, in vergelijking met de doorbloeding van de hartspier in rust.

Voorbereidingen

De onderstaande voorbereidingen bij ‘ Eten en drinken’ en ‘Medicijnen’ gelden alleen voorafgaande aan onderzoek A. 

Eten en drinken

Eén dag voor het onderzoek en de dag waarop het onderzoek plaatsvindt, mag u geen cafeïnehoudende voedingsmiddelen gebruiken zoals koffie, thee, cola, chocolademelk, energiedranken, chocolaatjes, hagelslag et cetera. Drink ook geen cafeïnevrije koffie, kruidenthee of rooibosthee. Als u toch één van bovenstaande ingrediënten heeft gebruikt, kan het onderzoek niet doorgaan!

Een warme maaltijd, brood, melk en vruchtensappen kunt u wel gebruiken. U hoeft niet nuchter te zijn. Alles waar geen cafeïne of theeïne in verwerkt is, kunt u nuttigen. Ook alcoholische dranken zijn toegestaan.

afbeelding geen koffie thee chocola cola

Medicijnen

Bepaalde medicijnen die u voor uw hart gebruikt moeten voor onderzoek A tijdelijk worden gestaakt. Dit wordt bij het afspreken van het onderzoek met u doorgenomen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Neem op de eerste onderzoeksdag ook de medicijnen, waarmee u in verband met het onderzoek tijdelijk bent gestopt, mee. U kunt deze medicijnen dan direct na het onderzoek innemen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten verdeeld over twee dagen. U kunt met eigen vervoer het ziekenhuis bezoeken voor dit onderzoek. Begeleiding na het onderzoek is niet per se noodzakelijk.

A. Onderzoek van de hartspier bij inspanning (duur 1½ uur)

De eerste dag wordt met een inspanningstest bekeken hoe de doorbloeding en de pompfunctie is bij inspanning. Het is aan te raden gemakkelijk zittende kleding voor deze test te dragen. Voor het onderzoek gaat u op een soort van ligfiets zitten. Er wordt een ECG-apparaat aangesloten. Hiermee wordt een hartfilmpje gemaakt. Vervolgens wordt er een infuus ingebracht. 

Het onderzoek bij inspanning kan op drie manieren, zoals hieronder beschreven, verlopen. Er zal één van de drie manieren gekozen worden:

  1. gewone inspanning; 
  2. inspanning met adenosine; 
  3. inspanning met dobutamine.

Gewone inspanning
Tijdens de inspanning wordt regelmatig uw bloeddruk gecontroleerd. 
Bij deze vorm is het de bedoeling dat u gaat fietsen. De weerstand op de fiets zal steeds iets toenemen waardoor uw hartslag omhoog gaat. Wanneer uw hartslag hoog genoeg is wordt via het infuus de radioactieve stof 99mTc-Myoview ingespoten. U moet dan nog één minuut doorfietsen. Vervolgens laten we uw hartslag tot rust komen. Dan wordt het infuus verwijderd en is de inspanning klaar.

Inspanning met adenosine
Tijdens de inspanning wordt regelmatig uw bloeddruk gecontroleerd. Via het infuus wordt er gedurende maximaal zes minuten adenosine ingespoten. Dit verwijdt de bloedvaten en belast de hartspier. Indien mogelijk moet u een klein beetje fietsen. Na de vierde minuut wordt door hetzelfde infuus de radioactieve stof 99mTc-Myoview ingespoten. Als de zes minuten voorbij zijn wordt het infuus verwijderd en is de inspanning klaar.

Inspanning met dobutamine
Tijdens de inspanning wordt regelmatig de bloeddruk gecontroleerd. Via het infuus wordt dobutamine ingespoten. Deze stof zorgt ervoor dat de hartslag omhoog gaat. Indien mogelijk moet u er bij gaan fietsen. Wanneer uw hartslag hoog genoeg is wordt via het infuus de radioactieve stof 99mTc-Myoview ingespoten. U moet dan nog één minuut doorfietsen. Vervolgens laten we uw hartslag tot rust komen. Dan wordt het infuus verwijderd en is de inspanning klaar.

U kunt hierna weer alles eten en drinken en zo nodig ook uw medicijnen innemen. 

U neemt na de inspanningstest weer plaats in de wachtkamer en na 30 minuten krijgt u twee bekers water te drinken en worden de foto's gemaakt. U gaat hiervoor op de onderzoektafel liggen. Een grote camera (gammacamera) wordt boven uw hart geplaatst en draait om u heen. Dit duurt 16 minuten. Na deze 16 minuten wordt er in ongeveer één minuut een CT-scan gemaakt van het hart. De radioactieve stof wordt, naast het hart, ook opgenomen in maag, lever en darmen. Het kan voorkomen dat de foto’s opnieuw genomen moeten worden omdat de radioactieve stof in maag, lever of darmen stoort bij de beoordeling van het hart. Door langer te wachten en iets vettigs te eten zullen de opnames de tweede keer veelal wel goed te beoordelen zijn. De laborant geeft u hier dan instructies over. Hierna is het onderzoek voor deze dag afgelopen.

Afbeelding onderzoekstafel met gammacamera

Onderzoektafel met gammacamera

B. Onderzoek van de hartspier in rust (duur: 1½ uur)

De volgende dag (nu zijn er geen voorbereidingen nodig) wordt bekeken hoe de doorbloeding van de hartspier is in rust.

U komt op de afgesproken tijd terug op de afdeling Nucleaire geneeskunde. U krijgt een injectie in een ader van uw arm met de radioactieve stof 99mTc-myoview (geen infuus). Na de injectie neemt u weer plaats in de wachtkamer en krijgt u na ongeveer 30 minuten twee bekers water te drinken en worden foto’s gemaakt. Dit duurt 16 minuten. Na deze 16 minuten wordt in ongeveer 1 minuut een CT-scan gemaakt van het hart.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u daarom, wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is. De radioactieve stof die u tijdens het onderzoek krijgt ingespoten, kent voor u geen bijwerkingen.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 september 2023

Code: NG09