Skeletscintigrafie bij kinderen

U heeft voor uw kind een afspraak gemaakt voor een skeletscintigrafie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

De behandelend arts van uw kind heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Het kan zijn dat de arts met u heeft besproken dat uw kind voor het onderzoek wordt opgenomen op de kinderdagbehandeling. De algemene gang van zaken op de opnamedag staat beschreven in de folder ‘Opname op de kinderdagbehandeling’.

Uw afspraken
Datum onderzoek:
Tijdstip 1:(injectie)
Tijdstip 2:(foto's)
Locatie:

Doel van het onderzoek

Een skeletscintigram is een onderzoek waarbij met behulp van de radioactieve stof 99mTc-HDP bepaalde aandoeningen van het skelet kunnen worden aangetoond.

Voorbereidingen

Meenemen

Neem op de dag van het onderzoek het identiteitsbewijs van uw kind mee naar het ziekenhuis.

Andere kinderen

Wij adviseren u om geen andere kinderen mee te nemen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde omdat de wachtkamer vaak druk bezet is.

Verhinderd

Is uw kind verhinderd voor het onderzoek? Neem dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) contact op met de afdeling Nucleaire geneeskunde of, als uw kind naar de kinderdagbehandeling gaat, met de opnameplanner.

Het onderzoek

Melden

Als uw kind wordt opgenomen op de afdeling Kinderdagbehandeling, meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de Kinderdagbehandeling op de 5de etage van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Als uw kind niet wordt opgenomen, meldt u zich bij de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Als uw kind wordt opgenomen op de Kinderdagbehandeling, krijgt uw kind een verdovende pleister op de hand en/of elleboogplooi geplakt. Deze pleister zorgt ervoor dat uw kind minder pijn voelt tijdens het inbrengen van het infuusnaaldje. Vervolgens informeert een verpleegkundige of pedagogisch medewerker u over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Daarna gaat uw kind naar de behandelkamer en brengt een arts een infuusnaaldje in. Op het afgesproken tijdstip gaat uw kind samen met u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Via het infuusnaaldje wordt de radioactieve stof toegediend. Soms worden er al tijdens het injecteren foto’s gemaakt (dit heet ‘drie fasen scintigrafie’). De stof die ingespoten is, moet enkele uren inwerken. In de tussentijd mogen u en uw kind weer terug naar de dagbehandeling waar uw kind kan spelen, lezen, spelletjes doen en tv kijken. Het is belangrijk om in de tussentijd uw kind, indien mogelijk, extra drinken aan te bieden. Dit bevordert de opname van de radioactieve stof. Uw kind mag gewoon naar het toilet.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich samen met uw kind weer op de afdeling Nucleaire geneeskunde voor het maken van de opnames. Laat uw kind voor het onderzoek goed uitplassen op de wc. De nieren scheiden de radioactieve stof uit via de blaas. Als er veel urine met radioactieve stof in de blaas zit, zijn de botten van het bekken niet goed zichtbaar op de foto’s. Voor het onderzoek moet uw kind op zijn of haar rug op de onderzoektafel liggen. Er worden meerdere foto’s gemaakt van elk 5 minuten, waarbij uw kind goed stil moet blijven liggen om scherpe foto’s te kunnen maken.

Baby’s en kleine kinderen worden op de rug in een vacuümkussen gelegd. Dit kussen bestaat uit een soort plastic zak met kleine schuimbolletjes. Door lucht weg te laten lopen, wordt het kussen harder en helpt het uw kind stil te liggen. Het kussen is lekker warm en de ervaring is dat kinderen nog wel eens in slaap vallen.

De camera’s staan boven en onder uw kind. Er worden meerdere opnamen gemaakt om het hele lichaam op de foto te krijgen. Soms worden er alleen foto’s van een bepaald gedeelte van het skelet gemaakt. Soms is het noodzakelijk om doorsnedefoto’s te maken van een bepaald gedeelte van het skelet. In dat geval draait de camera in kleine stapjes om uw kind heen.

afbeelding onderzoekstafel met gammacamera

Duur

Het maken van de foto’s duurt ongeveer een half uur. Als er alleen foto’s van een bepaald gedeelte van het skelet worden gemaakt, duurt het onderzoek korter. Het maken van eventuele doorsnedenfoto’s duurt 20 minuten tot een half uur extra.

Na het onderzoek

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek voor uw kind heeft aangevraagd.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opnameplanner kinderafdeling/ kinderdagbehandeling
088 250 6966

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 augustus 2021

Code: NG23