Slaapregistratie thuis

U heeft een afspraak gemaakt voor een slaap-apneu registratie van uw nachtelijke ademhaling. Dit onderzoek kunt u thuis uitvoeren. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rondom het onderzoek.

Wat is een slaapregistratie?

Slaapapneu

Bij slaapapneu haalt u soms tijdens het slapen even geen adem. Een enkele apneu is niet gevaarlijk, maar zorgt wel voor een wekreactie. Wanneer u ’s nachts vele malen stopt met ademen en deze periode vrij lang duurt, spreken we van het slaap-apneu syndroom. Meestal maakt u bij het ademen na een apneu een snurkend geluid. U merkt zelf niets van deze apneus. Voor uw partner kan dit echter beangstigend zijn. Een veel voorkomende oorzaak van een apneu is het dichtvallen van de keelholte door verslapping van de spieren en vernauwing door vetophoping in de hals.

Slaapregistratie

Een slaapregistratie is een onderzoek, waarmee de arts de frequentie van nachtelijke ademstilstanden (apneus) kan meten. Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u slaapt.

Registratie met Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

Als u thuis al enige tijd een CPAP gebruikt, wordt een slaapregistratie gedaan in combinatie met CPAP. Zo kan worden vastgesteld of uw apneu-perioden afgenomen of verdwenen zijn. De gang van zaken rondom dit onderzoek komt bijna overeen met de registratie zonder het CPAP-apparaat. Neem de slang en het masker van uw CPAP-apparaat mee naar het ziekenhuis zodat wij alles goed kunnen bevestigen.

Registratie met Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

Als u thuis al enige tijd een MRA gebruikt, wordt een slaapregistratie gedaan in combinatie met het MRA. Zo kan worden vastgesteld of uw apneu-perioden afgenomen of verdwenen zijn. De gang van zaken rondom dit onderzoek komt overeen met de registratie zonder het MRA.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voor een goed verloop van het onderzoek is het van belang dat u nagellak en kunstnagels verwijdert, omdat u een klemmetje om uw vinger krijgt.

Meenemen naar het ziekenhuis

Om het onderzoek thuis te kunnen uitvoeren heeft u een apparaat nodig. Neem bij het ophalen hiervan het volgende mee naar het ziekenhuis:

  • voor de zekerheid het T-shirt of de strakke pyjama die u tijdens het onderzoek zal dragen (voor het geval we het apparaat om laten hangen)
  • de slang en het masker van uw CPAP-apparaat

Belangrijk

Het is belangrijk dat u de nacht van de slaapregistratie 6 uur aaneengesloten kunt slapen/rusten in bed. Is dit voor u niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege een avond- of nachtdienst of bereikbaarheidsdienst? Neem dan contact op met de polikliniek Longziekten om een nieuwe afspraak in te plannen.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de polikliniek Longziekten. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Ophalen apparaat

Het apparaat kunt u op de afgesproken dag en tijd ophalen op onze polikliniek Longfunctie locatie Utrecht, 1e etage, route 291.

Bij het ophalen geeft de longfunctie-analist u uitleg over het onderzoek. Zij legt u uit hoe u de banden, het slangetje voor de neus en het klemmetje voor aan de vinger om doet. U krijgt de apparatuur in een tas mee naar huis. Als u het prettig vindt, kunnen we ook alles om laten hangen. Dan hoeft u dat ’s avonds niet zelf te doen.

Het onderzoek

Voer het onderzoek op de aan u uitgelegde wijze thuis uit. Onder de banden draagt u uw T-shirt of pyjama. Bevestig een klemmetje aan uw vinger. De band, het slangetje en het klemmetje registreren tijdens uw slaap gedurende de hele nacht het zuurstofgehalte, de hartslag, de ademhaling, de luchtstroom aan de neus en mond en de snurkgeluiden. Als u 's nachts naar de wc moet of om een andere reden uw bed uit wilt, kunt u dit gewoon doen.

Na het onderzoek

Apparatuur

De volgende ochtend mag u het apparaat met de banden, het slangetje in de neus en het klemmetje aan de vinger verwijderen. Wij verzoeken u alles terug te doen in het tasje en het tasje vóór 8.30 uur in te leveren op de afgesproken plaats. Verwacht u dat dit niet lukt? Neem dan contact op met de polikliniek Longziekten om een nieuwe afspraak in te plannen.

De uitslag

De longarts beoordeelt het onderzoek. De uitslag van het onderzoek bespreekt de longarts tijdens een polikliniekbezoek of telefonisch met u. Zijn er nachtelijke ademstilstanden, dan bespreekt de longarts in dit gesprek de behandelingsmogelijkheden met u. De behandelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de ernst, dus hoe vaak een ademstilstand per uur voorkomt gedurende de hele nacht.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw longarts. U kunt ook contact opnemen met de OSAS-consulent of de polikliniek Longziekten en Tuberculose.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

OSAS-consulent
088 250 5934

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 4 juni 2024

Code: LONG02