Sneldiagnostiek bij afwijkende longfoto (alle onderzoeken op 2 dagen)

In verband met een afwijking op de röntgenfoto van uw longen die verder onderzocht moet worden, heeft u een afspraak op de polikliniek Longziekten. Hier zullen verschillende onderzoeken plaatsvinden. Deze folder geeft u meer informatie over de onderzoeken. U kunt lezen wat u te wachten staat, met welke medewerkers van het ziekenhuis u te maken heeft en welke onderzoeken er gedaan worden. Het is belangrijk u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven in deze folder.

Algemeen

Sneldiagnostiek op de polikliniek Longziekten

De sneldiagnostiek op de polikliniek Longziekten is bedoeld voor patiënten bij wie een afwijking op de röntgenfoto van de longen is te zien en verder onderzocht moet worden. U bent daarom door uw huisarts of een ander behandelend arts verwezen naar de polikliniek Longziekten. Sneldiagnostiek betekent dat u binnen vier werkdagen alle onderzoeken en de uitslagen van deze onderzoeken krijgt. Zo weet u op korte termijn wat u te wachten staat. De sneldiagnostiek vindt plaats op de polikliniek Longziekten in Utrecht (route 292).

Op dag 1 heeft u een gesprek met de longarts en de verpleegkundig specialist die u in dit traject begeleiden. Op dag 1 en 2  krijgt u alle onderzoeken die nodig zijn om een diagnose te stellen. Deze zijn zo op elkaar afgestemd dat de wachttijd minimaal is. Op dag 3 krijgt u de uitslag en een behandeladvies.

Afspraak maken

De huisarts of een ander behandelend arts die u heeft doorverwezen maakt de eerste afspraak op de polikliniek Longziekten. 

Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van tevoren doorgeven aan de polikliniek Longziekten? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereidingen

Telefonisch intakegesprek

Voorafgaand aan dag 1 heeft u een telefonisch intakegesprek met de verpleegkundig specialist. Zij beoordeelt of u in aanmerking komt voor sneldiagnostiek. Geldt een van onderstaande punten voor u en zijn deze nog niet besproken? Neem dan contact op met de polikliniek Longziekten.

 • Heeft u suikerziekten en gebruikt u medicijnen?
 • Gebruikt u bloedverdunners?
 • Bent u bekend met nierfunctie stoornissen of leverfunctiestoornissen?
 • Bent u allergisch voor contrastvloeistof ?
 • Bent u allergisch voor een of meerdere andere stoffen?

Meenemen

Het is belangrijk dat u onderstaande meeneemt bij uw bezoek aan de polikliniek Longziekten:

 • De verwijsbrief van de huisarts of andere specialist;
 • Identiteitsbewijs of verzekeringspapieren (alleen bij eerste bezoek aan het ziekenhuis);
 • Medicijnengegevens (voor zover uw deze gebruikt).

Neem indien mogelijk uw partner of een ander vertrouwd persoon mee. De onderzoeken kunt u als intensief ervaren. Het is dan prettig als er iemand bij u is, ook voor vervoer naar huis. Ook kunt u met iemand napraten over de onderzoeken en de uitslagen.    

Gang van zaken

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de polikliniek Longziekten van het Diakonessenhuis in Utrecht, route 292.

Houd er rekening mee dat het zoeken van een parkeerplaats extra tijd kost. Als u regelmatig bij het Diakonessenhuis moet zijn, kunt u goedkopere uitrijkaarten kopen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Begeleiding en lunch

U krijgt op dag 1 begeleiding van een gastvrouw of –heer van het ziekenhuis. U heeft om 8.30 uur, voor uw afspraak op de polikliniek Longziekten, een kort kennismakingsgesprek met de gastvrouw of -heer. Tot aan de lunch begeleidt hij/zij u naar de diverse onderzoeken. Als u geen behoefte heeft aan deze begeleiding, kunt u dit aangeven bij de balie.

U krijgt van het ziekenhuis een tegoedbon voor een koffie of thee en een broodje bij Brasserie 1844 aangeboden. Brasserie 1844 bevindt zich in de centrale hal van het Diakonessenhuis. 

Dag 1 - Consult en onderzoeken

Op de polikliniek Longziekten neemt de secretaresse  uw verwijsbrief in ontvangst en vertelt u in welke wachtkamer u kunt plaatsnemen. U hebt een gesprek met de longarts. Tijdens het gesprek vraagt de longarts naar uw klachten en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Vervolgens heeft u een kennismakingsgesprek met de verpleegkundig specialist. Zij bespreekt met u het verdere verloop  van de dag. Aan het einde van de dag ziet u de verpleegkundig specialist opnieuw. Op dag 1 vinden onderstaande onderzoeken plaats. Dit is op een vrijdag of maandag.

 • Longfunctieonderzoek
 • PET/CT-scan 
 • ECG (hartfilmpje)
 • Uitgebreid bloedonderzoek

Na de onderzoeken heeft u een gesprek met een verpleegkundig specialist. U krijgt dan de uitslag van de onderzoeken, voor zover die al bekend zijn.

Dag 2 - Vervolgonderzoeken

Indien nodig krijgt u op dag 2 het vervolgonderzoek, meestal een Bronchoscopie of EBUS. Dit vervolgonderzoek vindt meestal op een dinsdag plaats. Soms is het onderzoek op dag 2 niet meer nodig of wordt er een ander vervolgonderzoek ingepland. Dit is dan op dag 1 met u besproken.

Dag 3 - Uitslag en behandeladvies

Op dag 3 heeft u een afspraak met de longarts voor het bespreken van de uitslagen en het behandelplan. De uitslagen van de onderzoeken zijn door de longarts besproken in een (multidisciplinair) overleg tussen medisch specialisten van verschillende disciplines van het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht. Houd er rekening mee dat er vaak nog aanvullend onderzoek nodig is, voordat gestart kan worden met een behandeling. De uitslag kan dus een voorlopige uitslag zijn. 

Als er na dag 3 nog aanvullend onderzoek nodig is, bespreekt de verpleegkundig specialist dit met u. Dit kan in overleg met u telefonisch of tijdens een gesprek in het ziekenhuis.

Bereikbaarheid verpleegkundig specialist

Gedurende de sneldiagnostiek is de verpleegkundig specialist uw aanspreekpunt. Naast de afspraken die standaard worden ingepland,  kunt u via de polikliniek Longziekten ook zelf een afspraak maken met de verpleegkundig specialist.

Vragen

Met vragen kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch terecht bij de polikliniek Longziekten in Utrecht via telefoonnummer 088 250 6445. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected].

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 21 juli 2020

Code: LONG14