Sperma-onderzoek

In deze folder vindt u informatie over een sperma-onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op het laboratorium Klinische Chemie, Hematologie & Immunologie (KCHI) op locatie Utrecht en Zeist. Kijk goed op welke locatie u de afspraak heeft.

Wat is een sperma-onderzoek?

Sterilisatie (vasectomie) 
Na een sterilisatie (vasectomie) wordt met dit onderzoek vastgesteld of de ingreep succesvol is geweest door controle op de afwezigheid van zaadcellen (spermatozoa). Het sperma-onderzoek vindt op zijn vroegst 3 maanden na de ingreep plaats en u moet minimaal 25 zaadlozingen hebben gehad tussen de ingreep en het sperma-onderzoek.

Vruchtbaarheidsonderzoek (fertiliteit)
Een vruchtbaarheidsonderzoek (fertiliteit) geeft informatie over de aanwezigheid en de kwaliteit van zaadcellen (spermatozoa).

Voorbereidingen

Ophalen plastic potje

Van uw huisarts of specialist heeft u een laboratoriumaanvraagformulier ontvangen en een plastic potje voor het opvangen van het sperma. Als u geen potje heeft ontvangen, dan kunt u dit ophalen bij het afnamelaboratorium van het Diakonessenhuis:

 • locatie Utrecht op de begane grond (route 1)
 • locatie Zeist op de begane grond (route 2)

Afspraak maken

Bij zowel sterilisatie als bij een vruchtbaarheidsonderzoek moet u een afspraak maken voor het inleveren van het sperma. U kunt hiervoor terecht bij het laboratorium. De contactgegevens vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'. 

Het opvangen van het sperma

Richtlijnen voor het opvangen

Hieronder vindt u een aantal richtlijnen voor het opvangen van het sperma:

 • Zorg ervoor dat u twee tot maximaal zeven dagen voor het onderzoek geen zaadlozing heeft.
 • Probeer voordat u het sperma gaat opvangen eerst te plassen.
 • Was uw handen en de genitale streek met water (geen zeep) en droog af met een schone handdoek.
 • Wek een zaadlozing op door masturbatie (en niet door geslachtsgemeenschap).
 • Gebruik geen condoom (in verband met spermadodende pasta).
 • Vang het sperma rechtstreeks op in het potje. Let erop dat al het sperma in het potje wordt opgevangen. Als er sperma verloren gaat, kan het onderzoek niet doorgaan en hoeft u het sperma niet naar het laboratorium te brengen. Neem contact op met het laboratorium voor een nieuwe afspraak.
 • Sluit het potje goed af.
 • Vermeld op het potje uw naam, uw geboortedatum en de datum en het tijdstip waarop het sperma is opgevangen.

Het inleveren van het sperma

 • Breng het potje met sperma en het aanvraagformulier zo spoedig mogelijk (binnen 1 uur) naar het laboratorium.
 • Houd het potje tijdens transport naar het laboratorium zo dicht mogelijk op uw lichaam om afkoeling te voorkomen.

Voor het inleveren van het sperma kunt u op afspraak op de volgende locaties terecht: (zie kopje Telefoonnummers voor het maken van een afspraak)

 • Locatie Utrecht Klinisch chemisch laboratorium (route 311, tweede verdieping)
  N.B. Indien u op de afgesproken datum geen sperma kunt inleveren, meld dit dan tijdig aan het laboratorium.
 • Locatie Zeist Afnamelaboratorium (route 2, begane grond)
  N.B. Indien u op de afgesproken datum geen sperma kunt inleveren, meld dit dan tijdig aan het laboratorium.
 • Locatie Doorn
  Op de polikliniek in Doorn kunt u geen sperma inleveren voor vruchtbaarheidsonderzoek of onderzoek na sterilisatie.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek is binnen een paar dagen bekend. U hoort de uitslag van uw behandelend arts tijdens uw eerstvolgende afspraak. Als u nog geen afspraak heeft, maak dan een afspraak via de polikliniek om de uitslag te bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 december 2022

Code: KCHI06