Stellatumblokkade

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een stellatumblokkade. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een stellatumblokkade?

Een stellatumblokkade is een behandeling waarbij een verdovingsmiddel en een vaatverwijdend medicijn worden ingespoten in de hals ter hoogte van een zenuwknoop (een plaats waar meerdere zenuwen bij elkaar komen). Deze zenuwknoop is verantwoordelijk voor het doorgeven van onwillekeurige processen, zoals het reguleren van de bloedvoorziening, zweten, haargroei, nagelgroei en pijnsignalen. Door het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere tijd te verdoven, wordt geprobeerd invloed op deze processen te krijgen. De behandeling wordt toegepast bij zenuwpijn in de onderkaak, nek, schouder, borst en/of arm, bij overgangsklachten zoals hevige opvliegers en nachtelijk zweten en soms bij een sympathische reflexdystrofie van de arm. Het woord stellatum is de medische term die verwijst naar de zenuw in de hals. Blokkade geeft aan dat de pijn of andere processen als het ware geblokkeerd wordt.

Voorbereidingen

Als u ringen om heeft die strak om uw vingers zitten (aan de zijde die behandelend wordt), adviseren wij de ringen voor de behandeling af te doen.  Door de behandeling verbetert de doorbloeding van de arm en hand. Hierdoor wordt deze weer warm en krijgt meer kleur. Het kan zijn dat hierdoor de vingers iets dikker worden.

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis Zeist (hoofdingang, afdeling B1, eerste etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer/ vrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

Behandeling

Deze behandeling wordt uitgevoerd door uw eigen anesthesioloog/pijnbehandelaar. Soms behandelt de pijnbehandelaar u samen met een arts-assistent die in opleiding is. Als dit het geval is, vragen wij u of u hier bezwaar tegen heeft. U gaat op uw rug op een smalle tafel liggen. De huid van de hals wordt verdoofd. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald. Ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens spuit de specialist een verdovingsmiddel en een vaatverwijdend medicijn in. De eerste behandeling duurt tien minuten en noemen we de proefblokkade. Een proefblokkade is afhankelijk van de ingespoten medicijnen na enkele uren tot dagen uitgewerkt. We kunnen zo nagaan of het zin heeft om de zenuwknoop langdurig uit te schakelen met een RF-behandeling.  

RF-behandeling van het ganglion stellatum
Dit is een behandeling, waarbij het ganglion stellatum behandeld wordt met warmte, die wordt opgewekt door een radiofrequente (RF) stroom. Onder röntgendoorlichting wordt via de hals een naald geplaatst bij de zenuwknoop. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De positie van de naald controleren we met een stroompje. Na verdere verdoving wordt de naaldpunt verwarmd. Het effect van deze behandeling houdt enige maanden aan. Tijdens de behandeling kan u worden gevraagd de pijnspecialist na te praten ter controle van de stembanden. De behandeling duurt ongeveer tien minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van de afdeling pijnbehandeling om bij te komen. Na enige tijd bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij u voor controle wil zien op de polikliniek.

Complicaties / bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een stellatumblokkade optreden:

  • Door de behandeling verbetert de doorbloeding van de arm en hand. Hierdoor wordt deze weer warm en krijgt meer kleur. Het kan zijn dat hierdoor de vingers iets dikker worden. 
  • Na de behandeling kunt u met het oog aan de behandelde kant wazig zien en het ooglid kan wat afhangen. Dit is van tijdelijke aard en duurt meestal een dag.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan pijn veroorzaken. 
  • Bij het prikken kan het longvlies geraakt worden. Hierdoor is er een kleine kans op een klaplong. Soms is een ziekenhuisopname nodig om de klaplong te behandelen.
  • Zeer zeldzaam is een tijdelijke verlamming van de stembanden. Dit herstelt zich vaak na enige tijd.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze pijn kan enige dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Pas na enkele weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken) / 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 8 maart 2019

Code: P18