Stembandoperatie (microlaryngoscopie)

U wordt binnenkort geopereerd aan uw stembanden. De stembandoperatie wordt ook wel microlaryngoscopie genoemd. Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie. Het is belangrijk dat u zicht realiseert dat de medische situatie in uw geval anders kan zijn dan beschreven is.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Algemeen

De stembanden

De stembanden zijn onderdeel van het strottenhoofd, het begin van de luchtpijp. Hier kruisen als het ware de luchtweg en de voedselweg elkaar. Het strottenhoofd is opgebouwd uit kraakbeendelen, spieren en slijmvlies. De stembanden hebben twee belangrijke functies: het maken van stemgeluid en het  voorkómen van verslikken.

Heesheid

Heesheid kan veroorzaakt worden wanneer zich een zwelling bevindt op één of beide stembanden. Hierdoor kunnen de stembanden niet volledig sluiten en/of niet goed trillen, wat voorwaarden zijn voor een goede stemgeving.

Doel van de operatie

Het doel van de operatie is het verwijderen van een zwelling op één of beide stembanden. Hierdoor verbetert de kwaliteit van uw stem.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de polikliniek KNO? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Als u verkouden bent, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de arts de operatie uitstelt. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek KNO.

De opname

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling.

Anesthesie

Een microlaryngoscopie vindt plaats onder algehele verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De operatie

Gang van zaken

Een rechte buis wordt via uw mond ingebracht tot net boven de stembanden. Door de operatiemicroscoop worden uw stembanden geïnspecteerd. Met zeer fijne instrumenten wordt de zwelling van de stembanden afgehaald. Het verwijderde materiaal wordt meestal naar de patholoog verstuurd voor nader onderzoek.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer een half uur.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer (recovery) van de operatieafdeling. Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Pijn

Doorgaans is er na de ingreep weinig pijn. Er kan wel een 'rauw' gevoel in de keel bestaan en de tong kan eventueel wat vreemd aanvoelen. Dit is het gevolg van de rechte buis die in de mond is ingebracht tijdens de operatie. Benauwdheid treedt in de regel niet op.

Spreken

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep mag u wel of juist niet spreken. U krijgt dit tijdig te horen.

Complicaties

Elke ingreep heeft een kans op complicaties. De complicaties van een microlaryngosopie, zoals nabloeding en benauwdheid, zijn uiterst zeldzaam. Als in het gebit kronen of bruggen aanwezig zijn, is het belangrijk dat u dat, aan de KNO‑arts die de ingreep uitvoert, meldt. Hij kan daar dan rekening mee houden, zodat bij het inbrengen van de buis de kans op beschadiging van deze gebitselementen zo klein mogelijk is.

Ontslag

Naar huis

Als alles voorspoedig is verlopen, mag u dezelfde dag naar huis. Voordat u naar huis gaat, vertelt de KNO-arts u hoe de operatie is verlopen.

Controleafspraak

U krijgt een afspraak mee voor het controlebezoek op de polikliniek KNO. Als door de patholoog onderzoek is gedaan naar het verwijderde materiaal, krijgt u daarvan de uitslag te horen.

Adviezen voor thuis

U mag gewoon eten. Zachte voeding is de eerste twee dagen na de operatie aan te bevelen. Het is verstandig niet te roken, omdat dit de wondgenezing van de slijmvliezen nadelig beïnvloedt.

Problemen

Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. De eerste avond en nacht na de operatie kunt u bij problemen via de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis contact opnemen met de KNO-arts. Doen zich na de eerste 24 uur nog problemen voor, neem dan contact op met de polikliniek KNO. Op de momenten dat de polikliniek KNO gesloten is, kunt u uw (waarnemend) huisarts bellen.

Vragen

Vragen naar aanleiding van deze folder kunt u bespreken met uw behandelend arts op de polikliniek KNO.

(Patiënten)organisaties

Meer informatie vindt u op de website kno.nl.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht / Zeist
088 250 5026

Polikliniek Doorn
088 250 8888

Kort verblijf Zeist (A4)
088 250 9589

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Verpleegafdeling 3 CD Utrecht
088 250 6362 / 088 250 6363

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: KNO08