Telemetrie (hartbewaking)

Het hart is een spier die samentrekt om bloed door het lichaam te pompen. Dit samentrekken (het kloppen van uw hart) gebeurt in een bepaald ritme. Dit wordt het hartritme genoemd. Telemetrie wil zeggen: op afstand bekijken. Door middel van een zendertje dat om uw nek hangt (zie de foto) wordt uw hartritme op afstand bewaakt.

afbeelding van Telemetrie-apparatuur

Telemetrie-apparatuur

Waarom telemetrie?

Het hartritme kan om verschillende redenen verstoord raken (bijvoorbeeld door bepaalde medicijnen of na een hartinfarct). De cardioloog legt uit waarom in uw geval telemetrie nodig is en bespreekt met u de bevindingen ervan.

U krijgt vijf plakkers op de borstkas. Via vijf draadjes zijn deze verbonden aan het zendertje. Dit zendt uw hartritme naar een monitor op de afdeling hartbewaking. Uw hartritme wordt bewaakt door de verpleegkundigen van de hartbewaking.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Wanneer uw hartritme verandert, is dit direct zichtbaar op de monitor op de hartbewaking. Zo nodig onderneemt de verpleegkundige hierop actie (bijvoorbeeld: uw bloeddruk wordt gemeten, er wordt een elektrocardiogram gemaakt, de arts wordt gebeld).

Overige informatie

  • Behalve het zendertje dat om uw nek hangt, voelt of merkt u niets van de telemetrie. 
  • U kunt uw telefoon en eventuele elektronische apparatuur gewoon gebruiken. 
  • Met telemetrie is het alleen mogelijk het hartritme te observeren. Het is niet zichtbaar hoe het verder met u gaat. Het is belangrijk dat u uw klachten (bijvoorbeeld pijn op de borst of hartkloppingen) doorgeeft aan de verpleegkundige op uw afdeling. 
  • Op veel plaatsen in het ziekenhuis kan het zendertje de gegevens niet doorzenden naar de hartbewaking. Ook is op de monitor van de hartbewaking niet zichtbaar waar u bent. Daarom verzoeken we u om de afdeling niet te verlaten, tenzij u een onderzoek of behandeling heeft elders in het ziekenhuis. Ook in dat geval graag altijd in overleg met de verpleegkundige zodat we weten waar u bent. 
  • U mag niet douchen met een telemetriezender om. Overleg met de verpleegkundige over het wassen. Soms kan de telemetrie tijdelijk losgekoppeld worden. Is dit niet mogelijk, dan kunt u zich alleen wassen aan de wastafel. 
  • Telemetrie wordt meestal een paar dagen tot een week aangesloten. 
  • Soms stoort het zendertje en worden de gegevens niet goed ontvangen op de hartbewaking. Een verpleegkundige van uw afdeling komt dan bij u langs om dit te verhelpen. 
  • De batterij van de telemetrie wordt regelmatig vervangen. 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 augustus 2023

Code: CAR22