Toestemmingsregistratie

Als ziekenhuis vragen wij u toestemming te geven voor het delen van informatie met andere zorgverleners buiten het Diakonessenhuis. In deze folder leest u waarom wij dat vragen en wat dat voor u betekent.

Gegevens delen met andere zorgverleners

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is het belangrijk dat elke zorgverlener die u helpt, zich een goed beeld van uw medische situatie kan vormen. Ook als dit een zorgverlener is buiten het Diakonessenhuis, bijvoorbeeld een ander ziekenhuis. Onderzoeken en behandelingen kunnen dan het beste op elkaar worden afgestemd. Wij mogen uw gegevens echter alleen met andere zorgverleners buiten ons ziekenhuis delen, als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bij uw inschrijving als patiënt in ons ziekenhuis vragen wij u om die toestemming. Als u die toestemming geeft, nemen we dat op in uw patiëntendossier.

Waar geef ik toestemming voor?

U geeft toestemming aan alle zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling voor het delen van uw medische gegevens. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw huisarts, de huisartsenpost en andere ziekenhuizen (bijvoorbeeld het UMC-Utrecht) als wij u daarnaar doorverwijzen.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef?

Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners buiten ons ziekenhuis niet in uw elektronisch patiëntendossier. Als u bij een andere zorgverlener buiten ons ziekenhuis komt, moet u zelf alle gegevens aan die zorgverlener doorgeven. Ook in spoedgevallen zijn uw gegevens dan niet inzichtelijk voor die andere zorgverlener.

Als u naar ons ziekenhuis bent doorverwezen door uw huisarts, krijgt deze schriftelijk de uitslagen van onderzoeken en uw behandeling toegestuurd. 

Wie kunnen er allemaal bij mijn gegevens?

Alleen zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken, kunnen bij uw gegevens.

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld?

Wij maken hiervoor gebruik van zeer goed beveiligde systemen. Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw medische gegevens inzien.

Kan ik toestemming geven voor beperkte uitwisseling van gegevens?

Nee. Het is ondoenlijk om per patiënt toestemming ‘op maat ’ te regelen. U kunt dus niet voor sommige zorgverleners wel toestemming geven, en voor andere niet. U geeft dus toestemming voor het delen van alle bij uw behandeling betrokken zorgverleners.

Hoe kan ik mijn  toestemming weer intrekken?

U kunt zelf in mijnDiak toestemming geven en intrekken. Log hiervoor in op mijnDiak en ga naar het tabblad ‘Toestemmingsregistratie’. Klik op ‘Delen medische gegevens met andere zorginstellingen’. Kies voor: 'Toestemming geven' of 'Toestemming intrekken'. Voor het geven en intrekken van uw toestemming kunt u ook terecht bij de afdeling Patiëntinschrijving.

Hoe lang is mijn toestemming geldig?

Uw toestemming geldt totdat u deze intrekt. Dat kan via mijnDiak of bij de afdeling Patiëntinschrijving.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij het Patiënten Servicepunt via
[email protected] en op werkdagen tussen 8.30 en 13.30 uur via 088 250 6000.

Bijgewerkt op: 17 mei 2021

Code: DIAK16