Traanbuisverstopping operatie

U wordt binnenkort geopereerd aan uw traanbuis (Dacryocystorhinostomie DCR). Voor deze operatie wordt u een dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie. Het is belangrijk om u te realiseren, dat de medische situatie in uw geval anders kan zijn dan hier beschreven is. Algemene informatie over een opname kunt u lezen in de folder ‘Dagopname in het Diakonessenhuis’.

Algemeen

Tijdens het spreekuur heeft u aangegeven last te hebben van een tranend oog. De oogarts heeft uw ogen bekeken en de traanbuisjes geprobeerd door te spuiten. Door een verstopping in het traanbuisje bleek er geen traanvocht naar de neus/ keel te kunnen stromen. Deze verstopping veroorzaakt uw klachten. De traanbuisverstopping is het gevolg van een niet merkbare chronische of een heftige acute ontsteking van het traanbuisje of de traanzak. Hierdoor ontstaan ook weer sneller ontstekingen van de ogen en de traanzak. Door operatief het traanbuisje weer open te maken, kunnen uw traanklachten verholpen worden. Deze operatie vindt plaats via de neus en wordt door de KNO-arts en oogarts samen uitgevoerd.

Doel van de operatie

De operatie is gericht op het verbeteren van de drainage (vochtafvoer) van traanvocht via de neus.

Resultaat

Het resultaat van een operatie aan de traanbuis is over het algemeen zeer goed te noemen. In de literatuur wordt een gemiddelde vermindering van klachten genoemd van 60 tot 90%.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik kunt u vinden in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de polikliniek KNO of Oogheelkunde van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien u verkouden bent, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de arts de operatie uitstelt. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek KNO of Oogheelkunde van de desbetreffende locatie.

De opname

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Dagbehandeling van de desbetreffende locatie.

Anesthesie

Uw behandelend arts bespreekt met u de (soort) verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De operatie

De endoscopische operatie van de neusbijholten

De traanbuisjes beginnen in de rand van het boven- en onderooglid aan de neuszijde.Hier komen de twee traanbuisjes samen en lopen als één buisje naar de traanzak, dat gelegen is tegen het bot van de neuswand. Van daar loopt het traanbuisje door het bot van de neus naar beneden en mondt uit in de neus. De doorsnede van het traanbuisje is ongeveer één millimeter en is dus van nature zeer nauw. Tijdens de operatie maakt de KNO-arts via de neusingang een opening in de neuswand om de verstopping van de traanbuis te kunnen openen. Aan de buitenzijde van de neus krijgt u dan geen litteken. Om te voorkomen dat de opening dichtgroeit, wordt door de oogarts via het ooglid een zeer dun doorzichtig slangetje in het traanbuisje ingebracht. Het andere uiteinde van het slangetje wordt aan de binnenzijde vóór in de neus vastgehecht. Dit slangetje zal na drie maanden poliklinisch worden verwijderd. Over het algemeen zult u van dit slangetje geen last hebben. Het kan zijn dat aan het eind van de operatie een neustampon wordt ingebracht om eventueel nabloeden te stoppen. Deze wordt de dag na de operatie in principe verwijderd.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer een half uur tot een uur.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer (recovery) van de operatieafdeling. Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling.

Complicaties

Elke operatie heeft een kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties (via de neusholte) aan de traanbuis. De kans op een complicatie is echter zeer klein. Het neusholtecomplex wordt begrensd door de schedelbasis aan de bovenzijde en de oogkas aan de zijkant. De begrenzing met de oogkas is erg dun, zodat in uitzonderingsgevallen na de operatie een bloeduitstorting van het onder-/bovenooglid zichtbaar kan zijn. In zeer zeldzame gevallen kan letsel van oog of hersenweefsel ontstaan. Een nabloeding kan optreden. De bloeding is over het algemeen goed te stelpen door middel van het opnieuw inbrengen van neustampons. Tenslotte is er een zeldzame mogelijkheid dat de opening in de neus weer dichtgroeit, waardoor u weer dezelfde klachten zou kunnen krijgen.

Ontslag

Naar huis

Als alles zonder problemen verloopt, mag u dezelfde dag naar huis. Voordat u naar huis gaat, vertelt de KNO-arts of de oogarts u hoe de operatie is verlopen.

Controleafspraak

Controles vinden plaats in overleg met de behandelend arts.

Adviezen voor thuis

Tijdens de eerste week na de operatie mag u uw neus niet snuiten en moet u niezen zoveel mogelijk voorkomen. Ook mag u deze eerste week niet bukken of zwaar tillen. De eerste twee weken na de operatie is sportbeoefening af te raden. Gedurende een periode van twee tot drie weken na de operatie is het verstandig de neus met een, door uw KNO-arts voorgeschreven, zoutoplossing te spoelen. Dit spoelen bespoedigt de genezing. Gedurende die periode kan korstvorming en overvloedige slijmvorming met daarin soms bloed optreden.

Problemen

Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO of Oogheelkunde. De eerste avond en nacht na de operatie kunt u bij problemen via de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis contact opnemen met de KNO-arts of oogarts. Doen zich na de eerste 24 uur nog problemen voor, neem dan contact op met de polikliniek. Op de momenten dat de polikliniek gesloten is, kunt u uw (waarnemend) huisarts bellen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts op de polikliniek KNO of de polikliniek Oogheelkunde. 

(Patiënten)organisaties

Meer informatie vindt u op de website kno.nl.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht / Zeist
088 250 5026

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Polikliniek Doorn
088 250 8888

Dagbehandeling Zeist (A3/B3)
088 250 9510

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Verpleegafdeling 3 CD Utrecht
088 250 6362 / 088 250 6363

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: KNO24