Veiligheidsinformatie bij het gebruik van zuurstofcilinders

Voor uw gezondheid/ uw behandeling maakt u gebruik van zuurstofcilinders. Aan het gebruik van zuurstofcilinders zijn enkele risico’s verbonden. In deze folder vindt u informatie over veilig gebruik ervan.

Veiligheidsvoorschriften

Niet roken

Roken en gebruik van zuurstof gaan niet samen. Als u rookt, heeft de toediening van zuurstof geen zin. We kunnen u dan niet goed behandelen.

Daarnaast is roken in de buurt van zuurstof gevaarlijk. Als u rookt kan er brand ontstaan. Ook het roken van een e-sigaret geeft risico op het ontstaan van brand.

Kortom: bij gebruik van zuurstofcilinders mag u niet roken. Ook anderen mogen in uw buurt niet roken omdat ook dit gevaarlijk is.

Vermijd open vuur, warmtebronnen en elektrische apparatuur

Plaats zuurstof nooit in de buurt van open vuur, warmtebronnen en elektrische apparatuur.

Voorkom contact met vet en alcohol

Vet, olie en alcohol kunnen spontaan ontbranden bij contact met pure zuurstof. Voorkom contact van zuurstof hiermee door uw handen te wassen en gezichtscrème goed te laten intrekken voordat u het zuurstofslangetje indoet.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de apotheek van het Diakonessenhuis.

Telefoonnummers

Apotheek (dienstdoende apotheker)
088 250 6900

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 16 april 2020

Code: Apotheek4