Verpleegafdeling Longziekten en tuberculose (C1)

U bent of wordt binnenkort opgenomen op verpleegafdeling Longziekten en tuberculose (C1) van de locatie Utrecht van het Diakonessenhuis. Met deze folder willen wij u graag informatie geven over de gang van zaken op de afdeling. Meer informatie rondom de opname kunt u vinden in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’. Daarnaast is op de afdeling een groot aantal folders beschikbaar over longaandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

De afdeling

De afdeling Longziekten en tuberculose (C1) vindt u op de eerste etage van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Op de afdeling Longziekten en tuberculose worden patiënten verzorgd met verschillende longaandoeningen, patiënten die komen voor onderzoeken en behandelingen.

In totaal zijn er 30 bedden op de afdeling. De afdeling is verdeeld in een ‘voorzijde’ en een ‘achterzijde’ en heeft twee teamposten. De afdeling beschikt samen met afdeling Neurologie (A1) over een gezamenlijk dagverblijf vlak voor de klapdeuren.

Op de zalen wordt gemengd verpleegd. Dat wil zeggen dat mannen en vrouwen op dezelfde zaal opgenomen worden. Heeft u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit kenbaar maken. Er wordt hier dan zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

De medewerkers op de afdeling

De verpleegkundigen

Op de afdeling werkt een uitgebreid team van verpleegkundigen. Per dag werken zij in drie ploegen:  

  • dagdienst                07.30  –  16.00  uur; 
  • avonddienst            15.00  –  23.30  uur;
  • nachtdienst             23.15  –  07.45  uur.  

Elke kamer heeft een eigen verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Als u vragen heeft over verpleegkundige zaken, kunt u deze stellen aan de verantwoordelijk verpleegkundige. Het hoofd van de afdeling is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling.

Studenten

Op de afdeling worden studenten opgeleid op de zogenaamde Leerwerkplaats. Zij werken op een deel van de afdeling en stellen zich aan u voor als student. Zij worden begeleid door een verpleegkundige. Als u wilt dat ook de verpleegkundige bij uw verzorging aanwezig is, kunt u hier altijd om vragen.

Artsen en assistenten

Op de drie locaties van het Diakonessenhuis zijn meerdere longartsen werkzaam. Mogelijk bent u al poliklinisch onder behandeling bij één van hen. Tijdens uw opname kan het zijn dat u uw eigen longarts niet zult zien. Elke week is een andere longarts  eindverantwoordelijk voor de medische zorg op de afdeling. De arts –assistenten (ook wel zaalartsen genoemd) zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en staan onder begeleiding van de aanwezige longarts. Dagelijks wordt er visite gelopen door de arts-assistent, een keer in de week is de longarts hierbij aanwezig. Indien nodig stemt deze longarts uw behandeling af met uw eigen longarts.

Andere medewerkers

Zonodig schakelen de arts of verpleegkundige, in overleg met u, andere hulpverleners in bij uw behandeling, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een psycholoog/ psychiater, de diëtiste of een geestelijk verzorger. Ook de verpleegkundig specialist COPD en de verpleegkundig specialist Longoncologie zullen zo nodig bij uw behandeling worden betrokken.

Tot slot kunt u op afdeling Longziekten en tuberculose (C1) voedingsassistenten, afdelingsassistenten en afdelingssecretaresses tegenkomen. Zij ondersteunen de afdeling.

Contactpersonen

Bij uw opname kunt u aangeven wie uw contactpersonen zijn. Met hen wordt contact opgenomen als dat nodig is. 

Bij dringende vragen kan de eerste contactpersoon vanaf 11.00 uur bellen naar de afdeling via T 088 250 6431. Alleen bij uitzondering en na afspraak tussen de verpleegkundige en de eerste contactpersoon vindt er een vast belmoment plaats. In dit geval neemt de verpleegkundige tussen 13.30 uur en 14.30 uur contact op met de eerste contactpersoon.

Persoonlijk gesprek

Voor een persoonlijk gesprek met uw behandelend arts, de arts-assistent of het hoofd van de afdeling kunt u of uw contactpersoon een afspraak maken via de verantwoordelijke verpleegkundige of afdelingssecretaresse.

Bezoek

Bezoek is van harte welkom. De bezoektijden zijn:

  • maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur
  • weekend en feestdagen van 13.00 tot 20.00 uur

Met oog op de rust van u en andere patiënten verzoeken wij bezoek met maximaal twee personen te komen.

U kunt bloemen zelf in een vaas zetten. Vazen kunt u vinden in het kastje in de bloemenhoek. Bloemstukjes met aarde mogen niet op de zalen blijven staan. In de aarde kunnen schimmels zitten waarop patiënten allergisch kunnen reageren.

Ontslag

De ontslagdatum wordt altijd in overleg met uw behandelend arts en u bepaald en voorbereid. Het tijdstip wordt met de verantwoordelijke verpleegkundige besproken. Bij ontslag krijgt u eventueel een controleafspraak voor de polikliniek mee. Tijdens uw opname wordt er met u en uw familie besproken of u na ontslag hulp thuis nodig heeft. In de meeste gevallen kunnen wij dat voor u regelen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de verpleegkundige van uw zaal.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling Longziekten en tuberculose
088 250 6142

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 1 oktober 2023

Code: LONG20