Verpleegafdeling Neurologie / Neurochirurgie (A1)

U bent of wordt binnenkort opgenomen op verpleegafdeling Neurologie/ Neurochirurgie (A1) op locatie Utrecht van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u specifieke informatie over de gang van zaken op de afdeling. Algemene informatie over een opname vindt u in de brochure ‘Opname in het Diakonessenhuis’. Deze brochure heeft u gekregen op de polikliniek of tijdens het intakegesprek met een verpleegkundige. Wij adviseren u eerst de algemene brochure te lezen en vervolgens deze folder.

Persoonlijke gegevens

U bent opgenomen op kamer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Uw telefoonnummer bij het bed is .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Uw behandelend arts is .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Algemeen

Hoe bereikt u de afdeling?

De afdeling Neurologie/Neurochirurgie vindt u op de eerste verdieping van het beddenhuis. U bereikt de afdeling via het liftenblok links van de centrale hal (route 71).

Wat biedt de afdeling?

De afdeling heeft 30 verpleegplaatsen waarvan 8 plaatsen voor de Brain Care Unit (BCU). Op de BCU worden patiënten opgenomen met acute neurologische problemen waarvoor intensieve controles vereist zijn.

Afhankelijk van de aard van uw ziekte, uw persoonlijke omstandigheden en het bed dat beschikbaar is, krijgt u een kamer toegewezen.

De medewerkers op de afdeling

Verpleegkundigen

Op de afdeling werkt een uitgebreid team van verpleegkundigen. Elke kamer heeft een eigen verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de coördinatie van de totale zorg. Vragen over verpleegkundige zaken kunt u aan deze verpleegkundige stellen. Ook tijdens het bezoekuur zijn de verpleegkundigen beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Studenten

Op de afdeling worden ieder jaar 20 studenten opgeleid op de zogenaamde Leerwerkplaats. Zij werken op een deel van de afdeling en stellen zich aan u voor als student. Zij worden begeleid door een verpleegkundige. Als u wilt dat ook de verpleegkundige bij uw verzorging aanwezig is, kunt u hier altijd om vragen.

Teamhoofd

Het hoofd van de afdeling werkt achter de schermen, maar u kunt altijd via een verpleegkundige of het afdelingssecretariaat een afspraak met het teamhoofd maken.

Artsen en assistenten

In het Diakonessenhuis locatie Utrecht werken neurologen en neurochirurgen. Mogelijk bent u al poliklinisch onder behandeling bij een van hen. Elke dag is een van de neurologen (de kliniekneuroloog) verantwoordelijk voor de zorg voor alle opgenomen neurologische en neurochirurgische patiënten. Ook voor patiënten van collega-neurologen. Dat betekent dat u tijdens uw opname uw eigen neuroloog niet altijd zult zien. De kliniekneuroloog wisselt elke week of twee weken en is eindverantwoordelijk voor uw behandeling op de afdeling.

Naast de kliniekneuroloog werken er op de afdeling zaalartsen (arts-assistenten en semi-artsen). Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Zo nodig schakelen zij de kliniekneuroloog in. Desgewenst kunt u via de verpleegkundige een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de zaalarts of de kliniekneuroloog.

Na uw ontslag heeft u, indien nodig, voor de poliklinische behandeling en/of controles weer een afspraak bij uw eigen neuroloog.

Andere medewerkers

Zo nodig schakelen de arts of verpleegkundige, in overleg met u, andere hulpverleners in bij uw behandeling. Hierbij gaat het onder andere om: 

 • de fysiotherapeut
 • de ergotherapeut
 • een logopedist
 • een diëtist

Ook krijgt u op de afdeling te maken met een voedingsassistent, zorgassistent, interieurverzorgster, vrijwillige gastvrouwen of -heren en een afdelingssecretaresse.

Overleg tussen de verschillende medewerkers

Twee keer per week (op dinsdag en donderdag) bespreken de verpleegkundigen, artsen en andere betrokken hulpverleners een aantal neurologiepatiënten en het verloop van hun behandeling. Ze doen dat in een multidisciplinair overleg (MDO). De zaalarts en zaalverpleegkundige besluiten welke patiënten besproken worden. Tijdens het MDO kunnen de volgende onderwerpen besproken worden:

 • de behandeling en herstel
 • de problemen die zich tijdens de opname voordoen
 • het vervolgtraject
 • de verwachte datum waarop iemand met ontslag kan

Wanneer u vindt dat uw situatie besproken moet worden, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of bij de arts. U kunt zelf met uw zaalverpleegkundige overleggen welke vragen u graag in het MDO besproken ziet. Na afloop van het MDO vertelt de verpleegkundige u wat er over u besproken is.

Het verblijf op de afdeling

Contactpersoon

In de brochure ‘Opname in het Diakonessenhuis’ is aangegeven dat het ziekenhuis u vraagt twee contactpersonen op te geven. Om uw privacy te garanderen wordt alleen aan deze contactpersonen informatie over uw toestand gegeven. Wanneer uw contactpersoon wil overleggen met een verpleegkundige, kan hij/zij tijdens het bezoekuur de zaalverpleegkundige aanspreken. Ook telefonisch overleg is mogelijk, belt u bij voorkeur op de volgende tijden:

 • tussen 10.30 en 11.30 uur
 • tussen 14.00 en 15.00 uur

Als er vragen zijn over de medische behandeling, kan uw contactpersoon (eventueel samen met u) een afspraak maken met de (zaal)arts. Meestal is dat tijdens het bezoekuur.

Hulp door familieleden of vrienden

Misschien stelt u het op prijs dat familieleden of vrienden u helpen met het eten of de verzorging. Overleg met de verpleegkundige of dit mogelijk is.

Bezoek 

Bezoek is van harte welkom. De bezoektijden zijn:

 • maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur
 • weekend en feestdagen van 13.00 tot 20.00 uur

Met oog op de rust van u en andere patiënten verzoeken wij bezoek met maximaal twee personen te komen.

Als uw bezoek bloemen voor u meebrengt, verzoeken wij u deze zelf in een vaas te zetten of uw bezoek te vragen dit voor u te doen. Bloemenvazen kunt u vinden in de kast halverwege de gang of op de vierde verdieping in de automaat.

Faciliteiten

 • In het dagverblijf staat een koelkast voor patiënten. Hierin kunt u zelf meegebrachte dranken (voorzien van uw naam, datum en kamernummer) bewaren.
 • Op de afdeling is een koffieautomaat waar u en uw bezoek gratis koffie en thee kunnen halen. Uw bezoek kan voor koffie of thee en andere consumpties (tegen betaling) ook terecht in het restaurant bij de hoofdingang.
 • Bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld een verjaardag of trouwdag, kunt u met uw familie en/of vrienden het dagverblijf gebruiken. Overleg dit van tevoren wel even met een verpleegkundige.

Informatiefolders

Op de afdeling zijn verschillende informatiefolders aanwezig, bijvoorbeeld folders over onderzoeken en ziektebeelden. Vraag gerust om informatie aan de verpleegkundigen.

Vertrek van de afdeling

Ontslag

De neuroloog bespreekt samen met u de datum dat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Het tijdstip wordt in overleg bepaald.

Mocht er in de thuissituatie extra zorg nodig zijn, dan wordt met u bekeken welke regelingen getroffen kunnen worden. Ook kan het zijn dat een andere woonomgeving beter geschikt is. In het ziekenhuis worden dan alle benodigde aanvragen geregeld.

Als het nodig is wordt er bij ontslag een controleafspraak op de polikliniek gemaakt. De ziekenhuisapotheek stuurt eventuele recepten door naar uw eigen apotheek, waar u de medicijnen af kunt halen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige van de afdeling.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling A1
088 250 6183

Polikliniek Neurologie
088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 1 oktober 2023

Code: NEU02