Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus

De internist heeft u doorverwezen naar het spreekuur van de diabetesverpleegkundige. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op het spreekuur.

De diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met diabetes. Zij werkt samen in een team met internisten, diëtisten, assistenten en een psycholoog. Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de internist en gebeurt in nauwe samenwerking met hem of haar. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten met diabetes mellitus type 1 en type 2 en patiënten met zwangerschapsdiabetes.

Wat u kunt verwachten

Op het spreekuur kunt u terecht met alle vragen of problemen die te maken hebben met diabetes. De diabetesverpleegkundige geeft informatie en advies over:

 • welk type diabetes mellitus u heeft
 • behandeling
 • leefstijl
 • medicatiegebruik en het effect ervan
 • zelf injecteren van insuline of andere diabetesmedicatie en hoe u zichzelf kunt testen
 • bijzondere omstandigheden zoals hypo, hyper, vakanties, sporten en uit eten gaan
 • insulinepomptherapie en sensortherapie
 • complicaties
 • voetverzorging

Uw bezoeken aan het spreekuur

Als u net heeft gehoord dat u diabetes heeft, komt u regelmatig op het spreekuur. Als u al langer diabetes heeft, bezoekt u de diabetesverpleegkundige, diëtist en internist volgens onderstaand schema.

1. Jaarcontrole

U komt één keer per jaar voor controle bij de diabetesverpleegkundige en de diëtist. Als u wilt kunt u via e-mail een bevestiging en herinnering krijgen van de afspraken. Het labformulier sturen wij digitaal naar het bloedafnamelaboratorium. Een week voor de afspraak gaat u naar het laboratorium voor bloedafname.

De diabetesverpleegkundige en de diëtist bespreken de behandeling met u en kijken deze voortgezet of veranderd moet worden. De diabetesverpleegkundige bekijkt samen met u

 • uw injectiemateriaal
 • uw glucosemeter
 • FreeStyle Libre (FSL) of Continue Glucose Monitoring (CGM)-rapporten
 • de injectieplaatsen
 • uw bloeddruk
 • uw gewicht
 • uw voeten

De diëtist bekijkt samen met u uw eetgewoonten en de invloed hiervan op de glucose-instelling.

2. Bezoek aan de internist

Vier maanden na de jaarcontrole bezoekt u de internist. Een week voor de afspraak gaat u naar het laboratorium voor bloed- en urineonderzoek.

3. Bezoek aan de diabetesverpleegkundige

Vier maanden na de controle bij de internist bezoekt u de diabetesverpleegkundige voor een kwartaalcontrole. Een week voor de afspraak gaat u naar het laboratorium voor bloedonderzoek. Tijdens de kwartaalcontrole bespreekt u eventuele mentale en fysieke klachten. De diabetesverpleegkundige bekijkt de glucose-instelling aan de hand van uw bloedglucosemetingen en de uitslag van de laboratoriummeting. Zo nodig krijgt uw leefstijladvies en/of wordt de tablet of insulinedosering aangepast. De diabetesverpleegkundige meet verder uw bloeddruk en controleert uw injectieplaatsen. Na deze kwartaalcontrole maken we een afspraak over 4 maanden voor de jaarcontrole (zie punt 1).

Dit schema geldt voor patiënten met een goede diabetesregulatie. Als uw diabetes mellitus niet goed is ingesteld, kan van dit schema afgeweken worden. Zo kan het nodig zijn dat u toch vaker door de diabetesverpleegkundige of internist gecontroleerd wordt.

Meenemen

Neem uw legitimatiebewijs en uw medicijnlijst mee. Als u gebruikmaakt van FSL en CGM, zorg er dan voor dat er een ‘upload’ is gemaakt of pdf-bestand inclusief eigen bevindingen vooraf wordt verstuurd.  Als u in het bezit bent van een diabetesdagboekje, een glucosemeter en injectiemateriaal, dan kunt u deze ook meenemen.

Wanneer en waar

Op de locaties Utrecht en Zeist kunt u voor een afspraak met de diabetesverpleegkundige op alle werkdagen terecht. In Doorn kunt u eens in de twee weken terecht op woensdag.

Mogelijk hebt u steeds dezelfde verpleegkundige, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wilt u steeds dezelfde verpleegkundige zien, dan kunt u dat gerust zeggen. Wij proberen hieraan tegemoet te komen.

Een afspraak maken

Voor het maken, wijzigen of afzeggen van afspraken kunt u bellen met het afsprakenbureau van de polikliniek Interne geneeskunde, 088 250 6667.

Telefonisch spreekuur

De diabetesverpleegkundigen houden ook een telefonisch spreekuur. U kunt hier terecht voor het doorgeven van glucosewaarden of als u vragen heeft. Om iedereen de kans te geven ons te bereiken verzoeken we u een telefonisch gesprek kort te houden, maximaal 10 minuten. Heeft u veel vragen, dan kunt u beter een afspraak maken voor een consult.

De tijden van het telefonische spreekuur zijn: maandag tot en met vrijdag, 8.30 - 10.30 uur
Telefoonnummer: 088 250 6733

Contact bij spoed

In geval van spoed tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de assistent van de internist via 088 250 6667. Buiten kantoortijden belt u de huisartsenpost of de Spoedeisende hulp via 088 250 5000.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de diabetesverpleegkundigen.

Telefoonnummers

Polikliniek Interne geneeskunde
088 250 6667

Telefonisch spreekuur diabetesverpleegkundigen
088 250 6733

Contact bij spoed
088 250 5000

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 1 november 2022

Code: INT13