Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met de ziekte van Parkinson

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar het spreekuur van de parkinsonverpleegkundige en verpleegkundig specialist van het Diakonessenhuis. In deze folder leest u wat u kunt verwachten en vindt u praktische informatie over het spreekuur.

Voor wie is het spreekuur?

Het spreekuur is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme en voor diegenen  die nauw bij de patiënt zijn betrokken zoals partner en kinderen.

De parkinsonverpleegkundige

Er is een parkinsonverpleegkundigen en een verpleegkundig specialist, die allebei de opleiding tot gespecialiseerd parkinsonverpleegkundige hebben gevolgd. Zij zijn aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.

Wat houdt dit spreekuur in?

Het spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de neuroloog en gebeurt dan ook in nauwe samenwerking met hem of haar. Tijdens het spreekuur kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen van de ziekte voor het dagelijks leven. U kunt uw vragen stellen aan de verpleegkundige en eventuele problemen bespreken over:

  • lichamelijke verzorging;
  • het gebruik van medicijnen;
  • het huishouden;
  • aanpassingen in huis;
  • financiële zaken;
  • werk en/of studie.

Samen met de verpleegkundige zoekt u naar een passende oplossing voor uw problemen. Ook kan zij de informatie die u van de neuroloog heeft ontvangen aanvullen en verduidelijken. Eventueel verwijst zij (of de neuroloog) u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties, zoals de ergotherapeut, fysiotherapeut of logopediste. Uiteraard worden deze oplossingen afgestemd op de behandeling van uw neuroloog.

Het spreekuur wordt gedaan aan de hand van de parkinsonmonitor. Deze vragenlijst vindt u op de website van de parkinsonvereniging. Het is fijn als u de parkinsonmonitor alvast invult voordat u naar het spreekuur komt. Als dat niet lukt, dan kunt u de parkinsonmonitor tijdens tijdens het bezoek aan de parkinsonverpleegkundige krijgen.

Indien nodig kunnen er tijdens het spreekuur onderzoeken afgenomen worden zoals een geheugentest of een bloeddrukmeting.

Afspraak maken

Als u een afspraak voor het spreekuur wilt maken kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie. Het telefoonnummer vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'. Als u niet bent doorverwezen door uw neuroloog kunt u ook op eigen initiatief een afspraak maken.  De parkinsonverpleegkundige plant samen met u een vervolgtraject in, eventueel in overleg met uw neuroloog.  Als u bent opgenomen in het Diakonessenhuis in verband met de ziekte van Parkinson of een andere aandoening  dan bezoekt de parkinsonverpleegkundige u, als u daar behoefte aan heeft, op de verpleegafdeling.

Vragen

Voor contact met de parkinsonverpleegkundige kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Neurologie via telefoonnummer 088 250 5303. Soms kan de verpleegkundige u direct te woord staan. Als dat niet mogelijk is, wordt u teruggebeld. De parkinsonverpleegkundige is ook bereikbaar via email [email protected].

Telefoonnummers

Polikliniek Neurologie 
088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 2 maart 2023

Code: NEU21