Vertebroplastiek (behandeling van wervelfracturen)

Uw arts heeft een breuk of afwijkend letsel vastgesteld ter hoogte van één of meerdere wervels. De pijn en het ongemak dat dit met zich meebrengt, kan worden verholpen door middel van een vertebroplastiek. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond deze behandeling. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is. U wordt voor deze behandeling opgenomen. Algemene informatie over een opname in het ziekenhuis vindt u in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Wat is een vertebroplastiek?

Een vertebroplastiek is een behandeling van wervelfracturen. Het is een weinig ingrijpende techniek waarbij een soort cement met een naald wordt ingespoten in het gewenste wervellichaam.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

 • U moet nuchter zijn voor de behandeling. Dit betekent dat u tot twee uur vóór de behandeling mag eten en drinken en hierna niet meer. Ook roken wordt afgeraden. 
 • Gebruikt u medicijnen, overleg dan met uw behandelend arts of u hiermee door moet gaan of hiermee moet stoppen. 
 • Regel van tevoren vervoer naar huis. U mag en kan na de behandeling namelijk niet zelf autorijden. 

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’ staat aangegeven welke spullen u mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór de behandeling) melden aan de polikliniek waar u onder behandeling bent? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Opname en behandeling

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de desbetreffende verpleegafdeling.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Op de afdeling wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Zij/hij wijst u de kamer. Daarnaast neemt de verpleegkundige kort een aantal dingen met u door, die van belang zijn voor de behandeling, bijvoorbeeld of u overgevoelig bent voor antibiotica. Op de afdeling krijgt u een operatiejasje aan. Uw onderbroek mag u aanhouden. Ook krijgt u een infuus. Via het infuus krijgt u antibiotica toegediend en tijdens en na de behandeling ook pijnstilling.

Anesthesie

De vertebroplastiek gebeurt onder plaatselijke verdoving. Door middel van een injectie wordt de plek verdoofd. Daarnaast krijgt u via een infuus pijnstilling. Hiervan kunt u wat slaperig worden. Het is geen diepe slaap, want u krijgt geen narcose. U blijft dus wakker of slaapt heel licht gedurende de hele behandeling.

Gang van zaken tijdens de behandeling

De vertebroplastiek vindt plaats op de afdeling Radiologie. De verpleegkundige van de afdeling of een vrijwilliger van het patiëntenvervoer brengt u met het bed naar de afdeling Radiologie. Op de afdeling Radiologie vangt de laborant(e) u op de interventiekamer op. De laborant(e) zet alles klaar en assisteert de radioloog. U gaat op uw buik op tafel liggen met de armen naast uw hoofd. Om uw arm krijgt u een bloeddrukband om de bloeddruk te meten. De band voelt u regelmatig opblazen. Daarnaast krijgt u een klemmetje op de vinger waarmee het zuurstofgehalte in het bloed wordt geregistreerd. De laborant(e) ontsmet de huid ter hoogte van de wervelbreuk. Vervolgens verdooft de radioloog de huid ter plaatse door middel van een injectie. Als de huid goed verdoofd is, brengt de radioloog de naalden waarmee het cement in het wervellichaam wordt ingespoten in. Als de naalden goed zitten, spuit de radioloog het cement in. Ondertussen maakt de radioloog een aantal foto's van de rug. Het röntgentoestel draait hierbij af en toe rond uw lichaam. Daarna verwijdert de radioloog de naald en moet u twintig minuten op de tafel blijven liggen tot het cement hard is. Om te voorkomen dat u op uw rug een blauwe plek krijgt, krijgt u gedurende 20 minuten een zakje ijs op de plek waar geprikt is. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling goed stil blijft liggen. Wanneer u pijn heeft, geeft u dit door aan de laborant.

Duur van de behandeling

Afhankelijk van het aantal te behandelen wervels (maximaal twee) duurt de behandeling ongeveer 45 minuten.

Na de behandeling

Terug op de verpleegafdeling

Na de behandeling helpt de laborant u terug in bed. Vervolgens wordt u teruggebracht naar de afdeling waar u vier tot zes uur op uw rug in bed moet blijven liggen. Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols, bloeddruk en de pleister op de wond. Heeft u pijn dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. U kunt dan, in overleg met de arts, pijnstilling krijgen.

Infuus
U heeft nog een infuus. Als het goed met u gaat en u bovendien goed drinkt, wordt het infuus een aantal uur na de behandeling verwijderd. De verpleging van de afdeling begeleidt u verder en beantwoordt mogelijke vragen. In de loop van de middag komt de zaalarts of soms de radioloog bij u langs om te kijken of alles goed gaat.

Risico's en mogelijke complicaties

Geen enkele behandeling is volledig risicovrij. In de meeste gevallen verloopt de vertebroplastiek zonder problemen. Toch is het van belang dat u weet welke specifieke complicaties kunnen optreden:

 • De wond kan pijnlijk worden en infecteren en daarbij kunt u koorts krijgen. 
 • U kunt reageren op het middel dat tijdens het onderzoek gebruikt wordt. 
 • Tijdens en kort na het inbrengen van het botcement kunnen ritmestoornissen van het hart optreden, evenals een bloeddrukdaling. 
 • Een mogelijke complicatie is lekkage van cement buiten het wervellichaam.

Ontslag

Naar huis

Als alles goed gaat, mag u één dag na de behandeling naar huis. U mag niet zelf naar huis rijden. Regel daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Adviezen voor thuis

U mag uw rug niet te zwaar belasten. Houdt u zich tot aan het controlebezoek op de polikliniek aan onderstaande leefregels:

 • Til geen zware dingen (maximaal 5 kilo).  
 • Sport niet intensief. 
 • Pas op met bukken. 
 • Spring niet. 
 • Zwemmen is toegestaan, mits u rustig met een trapje het water in gaat (spring of duik niet). 

Problemen thuis

Neem bij problemen contact op met uw huisarts of de afdeling Spoedeisende hulp.

Controleafspraak

Eén maand na de behandeling komt u op controle bij de polikliniek Interne geneeskunde. Voorafgaand aan dit bezoek wordt er nog een controlefoto gemaakt van de rug. De afspraak en de aanvraag voor de controlefoto krijgt u mee bij het ontslag.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 april 2021

Code: RAD08