Verwijderen van een verstopte talgklier bij kinderen (chalazion)

Binnenkort wordt er bij uw kind een verstopte talgklier van het oog (chalazion) verwijderd. Voor deze ingreep wordt uw kind een dagdeel opgenomen op de afdeling Kinderdagbehandeling. In deze folder vindt u informatie over de ingreep. Meer informatie over de kinderdagbehandeling leest u in de brochure 'Opname op de kinderdagbehandeling'.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. De polikliniekafspraken van uw kind kunnen op een locatie naar keuze.

Waarom deze ingreep?

Bij een blijvende verstopping van een talgkliertje ontstaat een bobbeltje. Soms kan dit ook het gezichtsvermogen beïnvloeden.

Voorbereidingen

Voorbereiding thuis

Lees de brochure ‘Opname op de kinderdagbehandeling’ goed door. U vindt daar informatie over de voorlichtingsbijeenkomst op de kinderdagbehandeling, het nuchter zijn voor de operatie, wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis en waar u zich moet melden.

Verhinderd

Is uw kind verhinderd voor de ingreep? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) aan de opnameplanner. Er kan dan iemand anders in plaats van uw kind komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De opname

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd op de kinderdagbehandeling.

Anesthesie

De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving. Meer informatie vindt u in de folder ‘Opname op de kinderdagbehandeling’.

De operatie

Tijdens de operatie wordt de chalazion verwijderd. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

Mogelijke complicaties

Voor deze ingreep zijn weinig complicaties bekend, behalve de normale kans op wondinfectie. Die is echter heel gering.

Na de ingreep

Kort na de ingreep

In enkele gevallen wordt er een drukverband op het aangedane oog aangebracht. Dit kunt u thuis weer verwijderen. Terug op de afdeling krijgt uw kind wat te drinken en later wat eten aangeboden. Er wordt eventueel nog pijnstilling gegeven.

Naar huis

Als uw kind goed is bijgekomen van de operatie mag het naar huis.

Adviezen voor thuis

Voor thuis zijn er geen beperkingen. In geval van pijn kunt u paracetamol geven.

Controleafspraak

Bij ontslag krijgt u indien nodig een afspraak mee voor een poliklinische controle.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde of de kinderdagbehandeling

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opnameplanner kinderafdeling/ kinderdagbehandeling
088 250 6966

Kinderdagbehandeling Utrecht (5 A)
088 250 6129

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 januari 2022

Code: OOG15