Met een wonddrain naar huis

U heeft een borstoperatie ondergaan en mag met een wonddrain naar huis. In deze folder informeren we u over de drain, het controleren van de drain en het verzorgen van de drain. Als u naar huis gaat, heeft de verpleegkundige de verzorging van de drain met u besproken. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge uitleg van de verpleegkundige.

Wat is een drain?

Een drain is een slangetje dat wordt ingebracht tijdens de operatie. De drain wordt met een hechting vastgezet om te voorkomen dat deze loslaat. De drain voert het wond- en/of lymfevocht af naar een pot. Deze drainpot is vacuüm: er zit geen lucht in. Daardoor wordt het vocht als het ware in de drainpot gezogen en ontstaat er geen ophoping in het wondgebied. De productie van het vocht kan thuis nog een aantal dagen doorgaan.

Verzorging van de drain

U krijgt de volgende materialen mee naar huis:

 • drainpotten
 • alcohol
 • rolletje pleister

De verpleegkundige heeft u uitgelegd hoe de drain werkt en hoe u deze thuis moet verzorgen. Het is belangrijk onderstaande instructies op te volgen.

 • Het is verstandig de drain in een lusje met een stukje pleister vast te plakken op het lichaam. Zo voorkomt u dat er aan de drain getrokken wordt of dat het slangetje ergens achter blijft haken.
 • Als u het prettig vindt, mag u de drainzakjes blijven gebruiken die ook in het ziekenhuis zijn gebruikt, maar dit hoeft niet.

Vochtproductie noteren

In het ziekenhuis houdt de verpleegkundige elke dag bij hoeveel wondvocht is afgevoerd. Afhankelijk van de hoeveelheid besluit de arts wanneer de drain verwijderd mag worden. Thuis berekent u zelf de drainproductie. U doet dit één keer per dag (bij voorkeur rond 21.00 uur). De productie is het verschil tussen de inhoud van de fles van de vorige dag en de huidige inhoud. Teken elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip af door een streep op het drainpotje te zetten. Noteer de productie op een vel papier.

Als de drain meerdere dagen zit, is het normaal als de afvloed van het vocht minder wordt. U zult zien dat het vocht de eerste dagen na de operatie rood of bloederig van kleur is en dat dit gaat veranderen naar helder of gelig vocht.

Verzorging van de insteekopening

Controleer één keer per dag de insteekopening op tekenen van infectie. De huid mag een klein beetje rood zijn maar niet meer dan dat.

Als de insteekopening met folie is afgeplakt, hoeft u deze niet te verzorgen. U krijgt daarvoor dan geen verzorgingsmiddelen mee.

Maak de insteekopening van de drain 1x per dag schoon. Dat doet u als volgt:

 1. Was uw handen.
 2. Zet alle spullen binnen handbereik.
  -  Steriel splitgaas
  -  2 steriele gazen
  -  alcohol
  -  rolletje pleister
  -  afvalzakje of prullenbak
 3. Open de verpakking van 2 steriele gazen en overgiet deze met alcohol.
 4. Verwijder het verband en werp dit weg.
 5. Desinfecteer de insteekopening met de alcoholgazen. Werk van binnen naar buiten en gebruik voor elke nieuwe streek een nieuw gaas.
 6. Maak het splitgaas open en pak deze aan twee uiteinden vast en leg het gaas om de drain over de insteekopening.
 7. Fixeer het gaasje met een stukje pleister.
 8. Was uw handen.

Vervangen van de drainpot

De drainpot moet vervangen worden als deze vol is en/of niet meer vacuüm. U kunt dit laatste zien aan de groene harmonica. Is deze ingedrukt, dan is er vacuüm. Is deze uitgerekt, dan is deze niet vacuüm.

Afbeelding van een drainpot

Drainpot links is vacuüm. Drainpot rechts is niet vacuüm.

In het ziekenhuis leert u hoe u de drainpot kunt vervangen. U doet dat als volgt:

 1. Was uw handen.
 2. Zet alle spullen binnen handbereik.
 3. Zet het klemmetje op de drainslang én op de drainpot dicht.
 4. Verwijder de drainpot door hem los te draaien.
 5. Desinfecteer het uiteinde van de drainslang met alcohol, laat dit 10 seconden drogen aan de lucht.
 6. Sluit de nieuwe pot aan en ontklem de slang van de pot met de schuifklem.
 7. Ontklem de pot door het klemmetje te openen.
 8. Controleer of de pot vacuüm is en blijft.
 9. Controleer of de pot goed afzuigt.
 10. Meet de inhoud van de verwijderde pot en noteer dit.
 11. Was uw handen.
 12. De drainpot mag bij het gewone huisafval.

Als het slangetje los is

Het kan gebeuren dat het dunne slangetje dat uit de huid komt, losschiet van het dikkere slangetje dat met de drainpot verbonden is. Deze slangetjes zitten namelijk in elkaar geschoven. Als dit gebeurt, desinfecteer dan beide uiteinden met een gaasje met alcohol en schuif de slangetjes weer terug in elkaar.

Nog enkele zaken

 • Als de draininsteek is afgeplakt met folie mag u 2 dagen na uw operatie met de drain kortdurend douchen.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding, zodat de drain niet afgekneld kan raken.
 • U mag uw arm gewoon gebruiken, maar voorkom overbelasting. Als de arm te actief gebruikt wordt, kan dit tot meer vochtproductie leiden.
 • Als u zit of ligt, kunt u de drainpot het best onder het niveau van de wond zetten.

Redenen om contact op te nemen met het ziekenhuis

Neem altijd contact op als de volgende situatie zich voordoet:

 • Als de drain niet meer vacuüm te krijgen is.
 • Als u een temperatuur hoger dan 38,5ºC heeft.
 • Als de roodheid van de insteekopening toeneemt. Het is normaal, zeker als de drain er al meerdere dagen in zit, dat de insteekopening rood gaat zien. Neemt dit echter toe en voelt het gebied eromheen hard, pijnlijk, warm of gezwollen aan, controleer dan uw lichaamstemperatuur. Controleer ook of er pus uit de insteekopening komt. De insteekopening kan dan namelijk ontstoken zijn.
 • Als de hechting waarmee de drain aan de huid vastzit, losgeschoten is. Als de hechting is losgegaan, trekt u het eventueel achtergebleven draadje uit de huid. Plak de drain vast op de huid met kleefpleister om te voorkomen dat de drain uit het lichaam glijdt.
 • Als de drain uit het lichaam gegleden is. Als de drain in zijn geheel uit het lichaam is gegleden, dek dan de insteekopening af met een gaasje. Er kan namelijk wondvocht uit het gaatje lekken. Verschoon het gaasje zo nodig regelmatig. Doorgaans is het gaatje met een dag weer dicht.
 • Als er zo veel wondvocht langs de insteekopening van de drain lekt dat driemaal daags een schoon gaasje niet voldoende is.
 • Als u meer pijn krijgt. Als de drain bij het bewegen een stekende pijn veroorzaakt, kan de drain tegen een zenuw aanliggen. Neem de pijnstilling regelmatig in.
 • Als u ongerust bent of vragen heeft.

Verwijderen van de drain

Het verwijderen van de drain gebeurt op de polikliniek. U krijgt bij ontslag een afspraak mee voor het verwijderen van de drain.

Vragen

Met vragen of problemen kunt u contact opnemen met uw arts of verpleegkundig specialist via de Mammapolikliniek of de polikliniek Plastische chirurgie.

Telefoonnummers

Mammapolikliniek (kantoortijden) 
088 250 5030

Polikliniek Plastische chirurgie (in geval van een reconstructie, kantoortijden)
088 250 5981

Spoedeisende hulp (buiten kantoortijden)
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 13 februari 2024

Code: M17