De heer Van Laarhoven nieuw lid Raad van Toezicht

Prof. dr. C. van Laarhoven is voor vier jaar benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht van ons ziekenhuis. Hij volgt dr. J. Kievit op, die zijn tweede benoemingstermijn als lid Raad van Toezicht beëindigde.

Bij de werving is rekening gehouden met voor ons ziekenhuis actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht. De heer Van Laarhoven is medicus en praktiserend chirurg en brengt brede ziekenhuiservaring mee, hij werkte zowel in een aantal Nederlandse als buitenlandse ziekenhuizen.

Als hoogleraar en afdelingshoofd chirurgie is de heer Van Laarhoven in het Radboudumc actief op het gebied van organisatorische vraagstukken. Ook was hij acht jaar lid van de Raad van Toezicht lid van Haaglanden MC.

Als lid van de Raad van Toezicht van ons ziekenhuis heeft de heer Van Laarhoven de aandachtsgebieden kwaliteit en veiligheid, integrale zorg waaronder preventie, leefstijlbevordering en bevordering van een goede leef-/werkomgeving. Hij richt zich ook op welzijn en zingeving van werknemers, zorginnovatie en de plaats van het ziekenhuis in de maatschappij. Ook is hij lid van de Auditcommissie Patiëntveiligheid en Kwaliteit.

Met zijn komst hebben we een ervaren en inspirerend klankbord voor de Raad van Bestuur en de collega toezichthouders.

De procedure voor de benoeming is verlopen volgens de daarvoor geldende statuten, reglementen en de Zorgbrede Governancecode zorg en op basis van een vooraf opgesteld profiel en benoemingsprocedure. De procedure was transparant voor de Raad van Bestuur en de advies- en medezeggenschapsorganen.

De heer Laarhoven, lid Raad van Toezicht Diakonessenhuis