Samen met Zilveren Kruis naar meer ‘zorg thuis en digitaal’

Ons ziekenhuis heeft een meerjarencontract getekend met Zilveren Kruis met afspraken over het moderniseren en digitaliseren van zorg. Het contract loopt tot en met 2024. Met de samenwerking willen we de zorg in de regio Utrecht de komende jaren toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Dat willen we bereiken door zorg thuis en digitaal te geven.

Speciale aandachtgebieden

Als stad- en streekziekenhuis van Utrecht hebben en houden we speciale aandacht voor acute zorg, zorg voor moeder & kind, kwetsbare ouderen en planbare zorg. 

Patiënten kunnen vaker kiezen voor een digitaal consult en hoeven dan niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. En als het mogelijk is, kunnen ze thuis digitaal gemonitord worden. Dat kan de kwaliteit verbeteren. 

 

Samenwerken in de regio

Voor complexe zorg werken we nu al nauw samen met het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis. We zetten ook komende jaren verder in op digitaal samenwerken met regionale partners. 

“Deze meerjarenovereenkomst geeft de komende jaren zekerheid en ruimte aan ons ziekenhuis. Dat is een steun in de rug voor nieuwe initiatieven om onze zorg daadwerkelijk te veranderen naar steeds meer zorg thuis en digitaal als het kan,” aldus John Taks, voorzitter Raad van Bestuur.


Carmen Verdoold, Regiomanager Zorginkoop Zilveren Kruis: “Meer zorg thuis en digitaal is een van onze belangrijkste speerpunten en essentieel in het toekomstbestendig maken en houden van de zorg. Wij zijn trots dat we de komende jaren samen met het Diakonessenhuis hiermee aan slag gaan”.