CT-scan kransslagaders

Met een CT-scan worden dwarsdoorsnedefoto’s gemaakt van bepaalde delen van het lichaam. Bij een CT-scan van de kransslagaders worden de bloedvaten rond het hart in beeld gebracht.

Meer informatie vindt u in de folder.