Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen, in het bovenste deel van de borstholte. U leest hier meer informatie over de gang van zaken bij een mediastinoscopie.

Meer informatie vindt u in de folder.