Onderzoek naar snurken en slaapapneu (sneldiagnostiek)

Bezoekt u het centrum voor slaapgeneeskunde? U leest hier wat u kunt verwachten van het bezoek en welke onderzoeken plaatsvinden.

In het centrum voor slaapgeneeskunde doen we alle onderzoeken die nodig zijn om een diagnose te stellen en de behandelingsmogelijkheden te bepalen. U komt hiervoor drie of vier keer naar het ziekenhuis.

U krijgt de volgende onderzoeken:

  • consult op de polikliniek
  • slaapregistratie thuis
  • longfunctietest
  • bloedafname
  • somnoscopie (slaapsnurkonderzoek)

Op de vierde dag komt u terug voor de uitslagen en het behandeladvies.

Meer informatie vindt u in de folder.