Palliatieve zorg

Ook als u niet meer beter kunt worden, zijn we er voor u en uw naasten.

Oudere vrouw krijgt hand op haar schouder

Wanneer u te horen krijgt dat u een levensbedreigende ziekte heeft en niet beter kunt worden, roept dat veel vragen op. Hoe ziet de toekomst eruit? Welke klachten kunt u krijgen en wat kunnen we hieraan doen? Waar  kunt u hulp en informatie krijgen?

Dit kan het geval zijn bij patiënten met een levensbedreigende ziekte zoals kanker. Maar ook bij kwetsbare patiënten, oude patiënten en patiënten met chronische ziekten. Hier leest u wat wij in deze periode voor u en uw familie en vrienden kunnen betekenen.

Wat is palliatieve zorg?

Niet meer beter kunnen worden betekent niet dat er geen behandeling of begeleiding meer mogelijk is. Integendeel! We kunnen nog veel doen om deze periode voor u en uw familie en vrienden zo goed mogelijk te laten verlopen. Palliatieve zorg en behandeling richt zich op de verbetering en het behoud van kwaliteit van leven. Ook richt het zich op een waardige afronding van het leven.

In een vroege fase van palliatieve zorg richt de behandeling zich vaak op het remmen of stabiel maken van de ziekte. Later in het  ziekteproces richten we de aandacht meer op een goede behandeling van klachten als pijn, benauwdheid, onrust of misselijkheid. Ook schenken we altijd aandacht aan uw zorgen en vragen op praktisch, emotioneel en psychosociaal gebied. Hierbij gaan we uit van uw wensen en behoeften. Die zijn voor iedereen anders.

Palliatieve zorg in het Diakonessenhuis

Wij willen u deze zorg en ondersteuning zo goed mogelijk leveren. Artsen en verpleegkundigen werken daarbij samen met andere mensen die in de zorg werken. Bijvoorbeeld met geestelijk verzorgers, psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten. Maar ook met mensen buiten ons ziekenhuis zoals huisartsen en thuiszorg. Het team ondersteunende en palliatieve zorg (TOPZ) ondersteunt en adviseert hen daarbij.

Team ondersteunende en palliatieve zorg (TOPZ)

Het TOPZ bestaat uit medisch en verpleegkundig specialisten, een geestelijk verzorger en een kader(huis)arts palliatieve zorg. Alle leden zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg. Als het nodig is betrekken zij andere artsen.

U en uw arts kunnen het TOPZ om advies vragen. Dan bezoekt de verpleegkundig specialist van het TOPZ u op de afdeling om uw situatie te bespreken. Tijdens dit gesprek hebben u en uw familie en vrienden alle ruimte om vragen te stellen en uw zorgen te uiten. We bespreken de behandeling en begeleiding die u al heeft gehad met uw arts en andere betrokkenen. Daarna geven we een advies aan uw arts en als u wil een plan van aanpak voor de komende tijd.

Natuurlijk gebeurt er niets zonder uw goedkeuring. Soms is het voor u en uw familie en vrienden ook niet gewenst of nodig om iemand van de TOPZ te ontmoeten. Uw eigen arts blijft uw behandelaar.

Hoe kom ik in contact met het TOPZ?

Elke arts of verpleegkundige kan het TOPZ om advies vragen. Misschien wilt u of uw familielid of vriend zelf extra advies, informatie of ondersteuning door het TOPZ. U kunt dit laten weten aan uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen voor u een gesprek met het TOPZ-team aanvragen.

Wat kunnen wij voor u betekenen tijdens een gesprek?

 • We geven u advies en uitleg over lichamelijke klachten en de behandeling daarvan. Bijvoorbeeld pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid of obstipatie.
 • We praten met u over de invloed van uw klachten en behandeling op uw dagelijks leven. 
 • We geven ondersteuning, uitleg en informatie bij;
  • sociaal-emotionele problemen zoals angst, verdriet, of eenzaamheid.
  • het afsluiten van het leven, waardig sterven, rouw en verdriet. 
  • vragen en problemen over het leven.
  • het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan of stoppen met behandelingen.
  • de plaats van overlijden, palliatieve verdoving en sterven met hulp van een arts.
  • de zorg voor uw partner en kinderen.
  • het zoeken en vinden van de juiste zorg in het ziekenhuis, het hospice, uw huis, of bij andere zorgplaatsen in de regio. 

Meer informatie over palliatieve zorg

U kunt de informatie op deze pagina ook nalezen in onze folder Als genezen niet meer mogelijk is. Misschien wilt u meer informatie. Hieronder geven wij een overzicht van betrouwbare sites en informatie die u kunnen helpen bij het nadenken en praten over de laatste levensfase en het sterven.