Wat is medische psychologie?

U komt naar het ziekenhuis omdat u lichamelijke klachten heeft. Die klachten kunnen heel vervelend zijn. Voor u en voor de mensen om u heen. U kunt hierdoor te maken krijgen met angstige, sombere of verdrietige gevoelens. Als u het moeilijk vindt hiermee om te gaan, komt u bij onze medisch psychologen. Hier leest u wat u kunt verwachten.

Waarom naar een medisch psycholoog?

Veel mensen schrikken als de specialist voorstelt om naar een psycholoog te gaan. Ze denken dat de arts vindt dat ze zich aanstellen. Of dat ze gek zijn. Dat is niet het geval. Medisch psychologen zijn er voor gewone mensen. Gewone mensen die het door hun klachten nu moeilijk hebben. Het kan ook zijn dat uw arts geen (volledige) lichamelijke verklaring kan vinden voor uw klachten. In zo’n geval kunnen wij samen met u kijken waar de klachten mee te maken hebben en wat we eraan kunnen doen.

Uw specialist bespreekt een verwijzing naar ons altijd met u. U hoeft dus niets. Wilt u zelf om een verwijzing vragen naar de psycholoog? Dat kan. Uw specialist beoordeelt of een doorverwijzing nuttig is.

Wat doet een psycholoog?

Onze medisch psychologen onderzoeken en behandelen mensen die worstelen met hoe hun gezondheid invloed heeft op hun emoties en gedrag. En andersom: hoe hun gedrag en emoties invloed hebben op hun gezondheid.

Voorbeelden van vragen waar psychologen mee te maken krijgen zijn:

 • Hoe ga ik om met angst bij kanker of een hartinfarct?
 • Hoe ga ik om met mijn kind met een ziekte of lichamelijke klachten?
 • Hoe kan ik mijn leefstijl aanpassen?
 • Zijn de geheugen- en concentratieklachten die ik heb ernstig?
 • Hoe kan ik omgaan met het feit dat de dokter geen verklaring kan vinden voor mijn klachten?

Medisch psychologen stellen diagnoses, doen (neuro)psychologisch onderzoek en behandelen u. Ze zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. En werken altijd nauw samen met uw specialisten. Ook werken ze mee in multidisciplinaire teams, zoals het hartrevalidatieteam of de polikliniek voor jeugd en alcohol.

De behandelingen

Welke behandeling u krijgt, hangt af van uw situatie. We maken gebruik van verschillende behandeltechnieken en behandelmethoden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Psycho-educatie: uitleg over hoe uw klachten of ziekte en uw emoties elkaar kunnen beïnvloeden
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een behandeling bij traumatische ervaringen.
 • Hypnotherapie
 • Ontspanningsoefeningen

U krijgt meestal alleen de behandeling. Soms betrekken we uw partner of andere familieleden bij uw behandeling. Sommige behandelingen bieden we in groepen aan. De behandeling kan zowel plaatsvinden tijdens uw opname als poliklinisch.

Soms verwijzen we u door naar een andere instantie of hulpverlener. Bijvoorbeeld als u een langdurige behandeling nodig heeft of als uw problemen losstaan van uw lichamelijke klachten.