Astma

In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen astma. Astma is een ziekte waarbij er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit veroorzaakt klachten zoals hoesten, een piepende ademhaling en/of benauwdheid.

Onze zorg bij astma

  • Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en behandelingen op het gebied van astma.
  • We werken met een vast behandelteam van longartsen, verpleegkundig specialisten en longverpleegkundigen die goed op elkaar zijn ingespeeld.
  • Bij een toename van klachten zoals bij een longaanval kunt u snel op de polikliniek terecht.
  • U kunt zowel met lichte astma als met ernstige astma bij ons terecht.
  • Voor patiënten met ernstige astma hebben wij de beschikking over meerdere biologicals
  • Wij werken nauw samen met de longartsen in het UMCU en overleggen met hen als dat nodig is.
  • Wij hebben speciale begeleiding voor zwangere astmapatiënten
  • In de loop van 2022 starten we met thuismonitoring bij astma. Patienten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een deel van hun behandeling en begeleiding online. Zij hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Ons team van longartsen, verpleegkundig specialisten en longverpleegkundigen staat voor u klaar om uw ziekte goed in kaart te brengen. Samen met u stellen we een individueel zorgplan samen dat afgestemd is op uw situatie. We werken hierbij nauw  samen met uw andere behandelaars zoals de KNO-arts, uw huisarts en fysiotherapeuten.

Wat is astma?

Astma is een blijvende ontsteking van de luchtwegen die veel klachten kan veroorzaken. Veelvoorkomende klachten zijn een piepende ademhaling en/of benauwdheid. Er zijn meer vrouwen dan mannen met de ziekte. De verwachting is dat het aantal mensen met astma de komende jaren toeneemt. De mate waarin je klachten ervaart als patiënt kan per dag verschillen.

Op het spreekuur

Als uw huisarts of andere arts vermoedt dat u astma heeft, krijgt u een verwijzing naar de longarts. Als bij u astma wordt vastgesteld, blijft u onder behandeling van de longarts. U krijgt dan ook afspraken met de longverpleegkundige voor advies, instructie en voorlichting.  Als uw astma moeilijk behandelbaar is of als u zwanger bent, heeft u ook een of meer afspraken met een verpleegkundig specialist.

Onderzoeken bij astma

Naast een gesprek met de arts zijn vaak ook onderzoeken nodig om de diagnose astma te kunnen stellen. We starten meestal met longfunctieonderzoek. Hiermee meten we hoe uw longen werken. Soms maken we een röntgenfoto (X-thorax) of CT-scan van de borstkas, en/of doen we bloedonderzoek.

Behandeling astma

Astma is een chronische ziekte. Dat is een ziekte die niet meer overgaat. Vaak lukt het wel om met de juiste begeleiding en behandeling zo min mogelijk last te hebben van uw astma. Wij begeleiden u bij uw ziekte en zoeken samen met u naar de best passende behandelingen.