Behandeling met atropine-oogdruppels

Bij uw kind is progressieve myopie (sterk toenemende bijziendheid) geconstateerd. Uw orthoptist of oogarts heeft hiervoor een behandeling met atropine-oogdruppels voorgesteld. In deze folder leest u hoe dit middel werkt en hoe u het gebruikt.

Waar worden atropine-oogdruppels voor gebruikt?

Atropine-oogdruppels worden gebruikt bij progressieve myopie bij kinderen. Als de myopie sterk toeneemt en de verwachte eindsterkte boven -7 ligt (dus -8, -9, enzovoort), kan uw kind atropine-oogdruppels gebruiken.

Hoe werkt atropine?

Atropine remt de groei van de ogen. De ogen worden daardoor minder lang. Een behandeling met atropine-oogdruppels kan de toenemende bijziendheid remmen.

Atropine-oogdruppels werken sterker bij mensen met een lichte oogkleur en een blanke huid dan bij mensen met een donkere oogkleur en een donkere huid.

Dosering

Uw behandelend oogarts of orthoptist bespreekt met u welke dosering het beste is voor uw kind. Dit is afhankelijk van een aantal factoren:

 • mate van bijziendheid
 • aslengte van het oog
 • mate van progressie
 • leeftijd van uw kind
 • bijwerkingen

Atropine-oogdruppels zijn beschikbaar in de volgende doseringen:

 • 0,50%
 • 0,25%
 • 0,10%
 • 0,01%

Recept ophalen

De oogarts schrijft atropine-oogdruppels voor. U kunt de druppels ophalen bij uw eigen apotheek.

Druppelinstructie

U druppelt bij uw kind elke avond voor het slapengaan 1 druppel in elk oog.

 • Probeer de druppel midden op het oog te laten vallen of trek het onderooglid omlaag en laat de druppel in het gevormde ‘zakje’ vallen. 
 • Druppel niet in de buurt van het traanpuntje, maar in het midden van het onderooglid.
 • Probeer bij het druppelen het traanpuntje dicht te drukken en houdt dit na het druppelen een paar tellen vast.

Vergeten dosering

Als u een dosering bent vergeten, hangt het van het moment van ontdekken af of u alsnog kunt druppelen.

Als het 8 uur of korter duurt voordat de volgende dosering gepland staat, dan moet u de vergeten dosering overslaan. Alle tijd daarvóór kunt u de vergeten dosering alsnog druppelen.

Bijwerkingen

Overgevoeligheid voor licht

Atropine-oogdruppels zorgen voor verwijding van de pupil. Uw kind kan daardoor gedurende het gebruik van de oogdruppels overgevoelig zijn voor fel licht. Het is dan prettig om een zonnebril (op sterkte) te dragen als het buiten zonnig is. Of een bril met meekleurende glazen.

Wazig zien

Atropine-oogdruppels zorgen ervoor dat de spieren waarmee het oog scherpstelt, zich ontspannen. Daardoor kan het zijn dat uw kind gedurende het gebruik van de oogdruppels wazig ziet. Hierdoor is lezen lastiger. Dit is op te lossen door zonder bril te lezen of door een bril met leessterkte te dragen.

Overige bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor: rode ogen, koorts, huiduitslag, snelle hartslag, droge mond, gedragsstoornissen.

Mogelijke complicaties

In de volgende gevallen neemt u binnen kantooruren direct contact op met de polikliniek Oogheelkunde. Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende hulp:

 • heftige oogpijn
 • een rood oog
 • als uw kind kringen rondom lichtpunten ziet
 • eventuele andere klachten

Duur van de behandeling

De behandeling met atropine-oogdruppels duurt enkele jaren. Stoppen kan plotselinge achteruitgang geven, doe dit altijd in overleg met de orthoptist. Tijdens de vervolgafspraken bij de orthoptist wordt bekeken of uw kind moet doorgaan met druppelen en met welke dosering. Na het stoppen met het gebruik van atropine-oogdruppels vindt er altijd enige achteruitgang plaats, maar de uiteindelijke sterkte komt lager uit dan zonder het gebruik.

Controleafspraak

Uw kind komt ieder halfjaar voor controle naar de polikliniek. Zo kunnen we de voortgang van de myopie en het effect van de behandeling volgen. Heeft u problemen met het druppelen of neemt de bijziendheid toe, wacht dan niet tot de halfjaarlijkse controle, maar neem direct contact op met de polikliniek.

Problemen

Bij problemen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. De eerste 24 uur na het eerste gebruik neemt u na 17.00 uur en in het weekend contact op met de Spoedeisende hulp in Utrecht. Na de eerste 24 uur neemt u na 17.00 uur en in het weekend contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend orthoptist of oogarts. U kunt tussen 8.00 en 16.30 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 april 2020

Code: OOG41