Progressieve myopie (bijziendheid)

Bij uw kind is myopie (bijziendheid) geconstateerd. De behandelend orthoptist heeft enkele zaken al met u besproken. Meer informatie over de oorzaken, gevolgen en mogelijk behandelingen vindt u in de folder van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten.

Naar de folder

Lees meer in de Folder progressieve myopie van de NVVO.

Behandeling in het Diakonessenhuis

Samen met u en uw kind kijken we welke behandeling het best bij uw kind past. Uw kind komt een of twee keer per jaar op controle bij de oogarts of orthoptist.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend orthoptist of oogarts. Dat kan online via de app BeterDichtbij. U kunt tussen 8.00 en 16.30 uur ook bellen met de polikliniek Oogheelkunde. 

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 mei 2023

Code: OOG35