Behandeling van een zwelling van de balzak (hydrocele of spermatocele)

In verband met een hydrocele of spermatocele ondergaat u binnenkort een operatie. U wordt hiervoor een dag of dagdeel opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de ingreep en over de gang van zaken tijdens en na de opname. Algemene informatie over de opname vindt u in de folder ‘Dagopname in het Diakonessenhuis’.

Wat is een hydrocele/ spermatocele?

Een hydrocele (hydros = water cele = holte) is een goedaardige zwelling van de balzak met vocht (zie figuur 1). Meestal is de zaadbal omgeven door dit vocht. Hydroceles komen vaak voor.

Een spermatocele is een holte gevuld met spermacellen (zie figuur 2). Een spermatocele is vaak los van de zaadbal als een knobbeltje te voelen.

Hydroceles en spermatoceles zijn niet kwaadaardig. Meestal is een behandeling dan ook niet nodig. Als de zwelling klachten geeft (zoals een drukkend gevoel) kan deze met een eenvoudige operatie worden verwijderd.

Afbeelding van Normale situatie en hydrocele in de balzak

Afbeelding 1 - Normale situatie en hydrocele

Afbeelding van een normale situatie en spermatocele in de balzak

Afbeelding 2 – Normale situatie en spermatocele

Oorzaak hydrocele

Normaal worden de zaadballen omgeven door een met vocht gevuld vlies. Door een ongeluk of een infectie kan de hoeveelheid vocht rond de zaadbal sterk toenemen. Soms is er geen aanwijsbare oorzaak voor de zwelling.

Oorzaak spermatocele

Een spermatocele ontstaat in de bijbal. De bijbal bestaat uit veel kleine buisjes voor het transport van zaadvocht. Een spermatocele ontstaat als zo’n buisje verstopt raakt en zich met spermacellen vult.

Voorbereidingen

Medicatie

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit van tevoren melden bij uw uroloog. In overleg met hem/haar zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie moeten stoppen. Na de operatie overlegt u met uw uroloog wanneer u weer kunt beginnen met het gebruik van deze medicijnen.

Verdoving

De ingreep vindt plaats onder verdoving met een ruggenprik of onder algehele verdoving (narcose). Welke vorm van verdoving u krijgt, hoort u tijdens de preoperatieve screening. Meer informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Nuchter zijn

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. Voorschriften over nuchter zijn vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de operatie) aan de polikliniek Urologie. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Opname en operatie

Tijdstip van opname

Een dag voor de opname wordt u tussen 13.30 uur en 17.00 uur gebeld door de verpleegafdeling en hoort u hoe laat en waar u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier neemt u plaats in de ontvangstruimte.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Een verpleegkundige haalt u op voor het opnamegesprek. Hij/zij vraagt u naar uw medicijnen en de naam van uw contactpersoon. Neem daarom uw medicijnen en medicijnkaart mee naar het ziekenhuis. De verpleegkundige vertelt u hoe laat u ongeveer geopereerd wordt.

Na het opnamegesprek gaat u terug naar de ontvangstruimte tot de verpleegkundige u ophaalt voor de operatie. De verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte. Onderweg laat u uw bagage achter in een kluisje.

In de voorbereidingsruimte kleedt u zich om in een operatiejasje en neemt u plaats op een bed. Uw kleding gaat samen met de sleutel van uw kluis in een tas die u van de verpleegkundige krijgt. Deze tas wordt aan uw bed bevestigd en blijft dus bij u in de buurt.

Vervolgens krijgt u medicijnen ter voorbereiding op de operatie. Er wordt een infuusnaald geprikt, uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt plakkers op uw borst om uw hartfunctie tijdens de operatie in de gaten te kunnen houden.

Gang van zaken tijdens de operatie

Na het toedienen van de verdoving start de uroloog met de operatie. De uroloog maakt een snede in de balzak. Via deze snede worden de bal en bijbal onderzocht en de zwelling wordt verwijderd. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten

Na de operatie

De uitslaapkamer

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. De verpleegkundigen van de uitslaapkamer controleren uw bloeddruk, polsslag en temperatuur.

Op de verpleegafdeling

Als het gevoel in uw benen weer voldoende terug is na de ruggenprik of als u goed wakker bent na een narcose, gaat u naar de verpleegafdeling. Ook hier worden uw bloeddruk, polsslag en temperatuur regelmatig gecontroleerd.

Bijwerkingen en complicaties

Bij elke operatie kunnen bijwerkingen en complicaties optreden. Na een hydrocele/spermatocele kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

 • Een blauwe verkleuring van het wondgebied komt regelmatig voor en behoeft geen behandeling.
 • Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, overmatig pijn in het wondgebied of een infectie. Als u dit vermoedt, neem dan contact op met de polikliniek Urologie.
 • Soms ontstaat er opnieuw een zwelling (in 1 tot 2% van de gevallen).
 • Na verwijdering van een spermatocele kan een afsluiting van het transportsysteem van het zaadvocht ontstaan. Hierdoor treedt een onbedoelde sterilisatie aan deze zijde op. Als u nog een kinderwens heeft, kan de uroloog u adviseren om nog niet te opereren.

Naar huis

Ontslag

Als uw bloeddruk, polsslag en temperatuur in orde zijn en als u zich goed voelt mag u, enkele uren na de operatie, naar huis.

Leefregels

 • Na de operatie kunt u het beste een onderbroek dragen die u steun geeft, ook ‘s nachts. Hiermee vermindert u de kans op zwelling. Een goed aansluitende boxershort geeft voldoende steun.
 • De verbandgazen waarmee de balzak is ingepakt, laat u één dag zitten. Hierna kunt u het verband verwijderen en mag u weer douchen.
 • Vaak is er na de operatie een zwelling rond de zaadbal, die geleidelijk uit zichzelf verdwijnt.
 • De eerste week na de ingreep is het verstandig het rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt.
 • Na zeven dagen is zwemmen meestal weer mogelijk.
 • U mag de eerste 24 uur na de operatie niet autorijden. Of u daarna mag autorijden is afhankelijk van de polis van uw autoverzekering. Kijk dit zelf na.

Contact opnemen

Bij vragen of problemen binnen 24 uur na ontslag  kunt u contact opnemen met:

 • de verpleegafdeling of de polikliniek Urologie (tijdens kantoortijden)
 • spoedeisende hulp (buiten kantoortijden)

Bij vragen of problemen 24 uur na ontslag kunt u contact opnemen met:

 • polikliniek Urologie (tijdens kantoortijden)
 • uw huisarts/huisartsenpost (buiten kantoortijden)

Neem in de volgende gevallen contact op:

 • Bij verandering van de wond (roodheid, zwelling, warmte, pus).
 • Als u een lichaamstemperatuur van boven de 39 graden heeft.
 • Bij koude rillingen (klappertanden).
 • Als er na de ingreep een bloeduitstorting ontstaat die u hinder geeft.
 • Als u toenemende pijn heeft die met paracetamol (maximaal 4x daags 1 gram) niet verdwijnt.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek Urologie.

Telefoonnummer

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Dagbehandeling Utrecht
088 250 6628

Dagbehandeling Zeist (A3/B3)
088 250 9510

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 17 april 2020

Code: URO37