Elispot-test

Uw behandelend arts heeft een Elispot-test voor u aangevraagd. De bloedafname voor deze test vindt plaats op het laboratorium voor Klinische Chemie, Hematologie en Immunologie (KCHI) in het Diakonessenhuis op locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

De Elispot-test

Met de Elispot-test wordt bepaald of u ooit besmet bent met micro-organismen zoals Mycobacterium tuberculosis of Coxiella burnetii (de verwekker van Q-koorts). Deze test wordt bij u uitgevoerd omdat er redenen zijn om te onderzoeken of een besmetting met een van deze bacteriën heeft plaatsgevonden.

Als deze bacterie in uw lichaam aanwezig is (geweest), reageert uw lichaam door zogenaamde ‘T-cellen’ aan te maken die de bacterie kunnen uitschakelen. De Elispot-test is gebaseerd op het aantonen van deze T-cellen. Toont de test aan dat u besmet bent (geweest) met Tuberculose of Q-koorts dan betekent dit nog niet dat u ook ziek bent.

Afspraak maken

Voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Een afspraak maken doet u online via het patiëntenportaal mijnDiak www.diakonessenhuis.nl/mijndiak. Maakt u liever telefonisch een afspraak? Dan kunt u bellen met 088 250 6534.

Voor dit onderzoek kunt u terecht op de volgende tijdstippen en locaties:

Locatie Utrecht of Zeist

  • maandag tussen 8.00 en 10.00 uur 
  • woensdag tussen 8.00 en 17.00 uur 
  • donderdag tussen 8.00 en 10.00 uur

Locatie Doorn:

  • woensdag tussen 8.00 en 17.00 uur 

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het bloedonderzoek uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek mee naar het ziekenhuis. Als u voor het eerst in het Diakonessenhuis komt, moet u zich inschrijven bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Eten en drinken

Voor de afname kunt u gewoon eten en drinken.

Het onderzoek

Melden

Meld u op tijd bij het afnamelaboratorium. 

Gang van zaken tijdens de bloedafname

Een medewerker van het afnamelaboratorium neemt bloed bij u af. Mocht u ook nog andere bloedonderzoeken moeten ondergaan, dan is het mogelijk dat de medewerker hiervoor nog meer bloed afneemt.

Na het onderzoek

De uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Indien uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd dan krijgt u via de huisarts de uitslag te horen. De huisarts ontvangt de uitslag binnen zeven werkdagen na uitvoering van het onderzoek.

Gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, wordt het lichaamsmateriaal na inachtneming van de bewaartermijn, vernietigd. In enkele gevallen worden de restanten lichaamsmateriaal gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksmethode te verbeteren. Uiteraard wordt het materiaal voor dit doeleinde geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet meer te achterhalen is dat het materiaal van u afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected] (vermeld duidelijk uw naam en geboortedatum) of te bellen met: 088 250 6518).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u deze stellen aan de medewerker van het afnamelaboratorium of aan uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 augustus 2021

Code: MMI.01