MRSA en de maatregelen in het ziekenhuis

Er is bij u geconstateerd dat u de MRSA-bacterie bij u draagt en/of een ontsteking heeft met de MRSA-bacterie. In deze folder vindt u informatie over de MRSA-bacterie en over de maatregelen die we in het ziekenhuis nemen om verspreiding van deze bacterie te voorkomen.

Als u gebruik maakt van uw digitale patiëntenportaal mijnDiak, vindt u bij 'Dossier' in de map Brieven ook een brief over dit onderwerp. Deze brief is ook verstuurd aan uw huisarts. Als u géén gebruik maakt van het digitale dossier ontvangt u de brief per post. 

Informatie over MRSA

Wat is MRSA?

MRSA is de afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus aureus.

De gewone Staphylococcus aureus is een normale huidbacterie die bij ongeveer 30% van de mensen voorkomt. Behalve op de huid kan deze bacterie ook in de neus, keel en darmen voorkomen. MRSA is een variant van de gewone Staphyloccus aureus.

MRSA-bacteriën zijn ongevoelig (resistent) voor bepaalde antibiotica. Antibiotica zijn medicijnen die helpen tegen een ontsteking met bacteriën. Een infectie met MRSA is met minder soorten antibiotica te behandelen.

In Nederland is ongeveer 1% van de mensen drager van de resistente variant van deze bacterie, de MRSA-bacterie.

Word je ziek van MRSA?

U kunt de MRSA bacterie bij u dragen zonder er ziek van te zijn of er iets van te merken. Dit noemen we dragerschap.

De MRSA-bacterie kan ook ontstekingen (infecties) veroorzaken, zoals huidinfecties, wondinfecties en steenpuisten. Heel soms krijgen mensen een bloedvergiftiging, blaasontsteking of longontsteking door de MRSA. Deze infecties zijn lastiger te behandelen. De bacterie is immers niet gevoelig voor de meest gebruikte antibiotica. Gelukkig zijn er meestal wel andere antibiotica die helpt. De arts bepaalt welk antibioticum nodig is om de infectie te behandelen.

Hoe kom ik aan de MRSA-bacterie?

Iedereen kan een besmetting met een MRSA-bacterie oplopen, maar in Nederland is die kans erg klein. Ongeveer 1% van de Nederlanders draagt MRSA bij zich.

MRSA komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica wordt gebruikt. Zoals in ziekenhuizen, met name in het buitenland. Als u opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis kunt u daar besmet zijn geraakt.

MRSA wordt ook vaker gevonden op plekken waar veel mensen dicht op elkaar leven, zoals in asielzoekerscentra.

Ook komt MRSA voor in de intensieve veehouderij. Daarom hebben mensen die werken of wonen op een bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens ook een grotere kans om drager te worden van MRSA.

Maar is soms niet te achterhalen waar een MRSA-besmetting is opgelopen.

Worden infecties en dragerschap van MRSA behandeld?

Als u een ontsteking heeft die veroorzaakt wordt door de MRSA bacterie, behandelen we deze ontsteking. Meestal zijn er verschillende andere antibiotica die nog wel werkzaam zijn tegen de MRSA.

Als u geen ontsteking heeft behandelen we MRSA meestal niet. Alleen in specifieke situaties, bijvoorbeeld als u geopereerd moet gaan worden of als u werkzaam bent in de gezondheidszorg, wordt MRSA behandeld.

U kunt de MRSA op den duur vanzelf kwijtraken. Hoe lang dit duurt en of dit bij u het geval is, is van te voren niet te zeggen.

Voorkomen van verspreiding

Isolatiemaatregelen in het ziekenhuis

Ons ziekenhuis neemt maatregelen om te voorkomen dat MRSA zich verspreidt naar medewerkers en andere patiënten. Besmetting met MRSA kan plaatsvinden via de huid door aanraking en door hoesten of niezen. MRSA kan ook overleven in de omgeving en op voorwerpen en vanuit daar een verspreiding veroorzaken.

Heeft u MRSA bij opname op de spoedeisende hulp, de dagbehandeling of een verpleegafdeling, dan komt u op eenpersoonskamer te liggen. Deze kamer heeft een voorportaal, de zogenaamde 'sluis'. Hier trekken medewerkers  beschermende kleding aan en uit. Het personeel draagt een schort met lange mouwen, een mondneusmasker en handschoenen als zij u verzorgen, onderzoeken of uw kamer schoonmaken.

In principe blijft u op uw kamer. Het kan zijn dat u uw kamer moet verlaten. Bijvoorbeeld omdat u moet oefenen met traplopen of wandelen. Verlaat uw kamer alleen onder begeleiding van een zorgverlener. Bij het verlaten van de kamer moet u uw handen desinfecteren. Ook draagt u een mondneusmasker. Maak alleen gebruik van uw eigen toilet en ga niet naar de huiskamer op de afdeling of naar het restaurant van het ziekenhuis.

Bezoek

U kunt gewoon bezoek ontvangen tijdens uw opname in het ziekenhuis. Voor uw bezoek geldt:

  • Uw bezoek moet zich bij aankomst op de afdeling melden bij een verpleegkundige.
  • Bij het verlaten van uw kamer moet uw bezoek de handen wassen met water en zeep of inwrijven met handalcohol.
  • Uw bezoek hoeft geen handschoenen, schort of mondneusmasker te dragen.
  • Uw bezoek moet na het bezoek het ziekenhuis verlaten en mag niet aansluitend op bezoek gaan bij andere patiënten.
  • Uw bezoek mag niet wachten in gemeenschappelijke ruimtes zoals de gang, de huiskamer of het restaurant.

Onderzoeken en poliklinische afspraken

Onderzoeken die op een andere afdeling plaatsvinden, gaan in principe gewoon door óf worden, als dit mogelijk is, bij u op de kamer uitgevoerd. De afdeling wordt ingelicht over uw komst zodat daar ook maatregelen genomen kunnen worden als dit nodig is.

Als u - als MRSA drager - voor polikliniekbezoek komt, nemen we geen extra maatregelen. De kans op verspreiding is daar namelijk heel klein. Alleen als u wonden, eczeem of abcessen heeft, zal de zorgverlener bij lichamelijk onderzoek een schort en handschoenen dragen.

Thuis

Dat u drager bent van MRSA heeft geen gevolgen voor u, uw gezin en andere sociale contacten. Gewone hygiënische maatregelen zijn voldoende, zoals handen wassen na elk toiletbezoek.

Verder kunt u gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk gaan en een verjaardag bezoeken. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen is geen enkel probleem. Ook voor zwangere vrouwen is er geen risico voor de zwangere zelf of de ongeboren baby.  Als u gebruik maakt van zorg zoals fysiotherapie of thuiszorg of in een ander ziekenhuis behandeld wordt, meld dan aan de betreffende zorgorganisatie dat u MRSA-drager bent.

Uw huisgenoten lopen een kans om ook MRSA-drager te worden. Als uw huisgenoten zorg ontvangen in een ziekenhuis of zorginstelling, moeten zij   daar melden dat zij een MRSA-positieve huisgenoot hebben. Zij zullen dan ook onderzocht worden op MRSA.

Werkt u zelf of uw huisgenoot in een ziekenhuis, verpleeghuis of een ander beroep in de zorg? Overleg dan met de arbodienst over eventuele maatregelen.

Controles

Sommige mensen raken de MRSA vanzelf kwijt, anderen dragen de bacterie langer bij zich. Bij een opname in het ziekenhuis onderzoeken we of u de bacterie nog bij u draagt. Om dit te onderzoeken strijkt de verpleegkundige met wattenstokjes langs het slijmvlies van de neus, keel en de anus. In het laboratorium onderzoeken we het materiaal op de aanwezigheid van de MRSA-bacterie.

De extra maatregelen in het ziekenhuis worden gestopt als:

  • bij meerdere controles geen MRSA gevonden zijn en 
  • als de laatste keer dat de MRSA gevonden is, langer dan een jaar geleden is.

De afdeling Hygiëne en infectiepreventie beoordeelt dit. U ontvangt bericht als de isolatiemaatregelen niet meer nodig zijn.

U kunt de uitslagen van onderzoeken bekijken in mijnDiak, via www.diakonessenhuis.nl. De kweekuitslagen staan onder Dossier > Onderzoeksresultaten > Uitslagen > Microbiologie. Als u meer informatie over de controlekweken wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne en infectiepreventie.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige of uw behandelend arts. Op werkdagen kunt u ook contact opnemen met de afdeling Hygiëne en infectiepreventie.

Telefoonnummers

Afdeling Hygiëne en infectiepreventie
088 250 6440

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 9 april 2024

Code: HYG07