MRSA en de maatregelen in het ziekenhuis

In deze folder vindt u informatie over de bacterie MRSA, MRSA dragerschap en over de maatregelen die het Diakonessenhuis neemt om verspreiding van deze bacterie te voorkomen.

Informatie over MRSA

Wat is MRSA?

MRSA is een afkorting van meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een normale huidbacterie die bij ongeveer 30% van de mensen voorkomt. In tegenstelling tot de ‘gewone’ Staphylococcus aureus is de MRSA ongevoelig geworden voor het antibioticum meticilline en andere antibiotica.

MRSA heeft dezelfde eigenschappen als de ‘gewone’ Staphylococcus aureus. Alleen als de MRSA een infectie veroorzaakt, is die moeilijker te behandelen dan infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die wel gevoelig zijn voor antibiotica. Dit komt doordat veel soorten antibiotica de bacteriën niet kunnen doden of afremmen.

Hoe kan ik een MRSA besmetting oplopen?

Iedereen kan een MRSA-besmetting oplopen, maar in Nederland is die kans erg klein. Ongeveer 1% van de Nederlanders draagt MRSA bij zich. Die mensen noemen we MRSA dragers.

MRSA komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica wordt gebruikt zoals in ziekenhuizen, met name in het buitenland. Als u opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis is de kans dat u besmet raakt groter, omdat MRSA daar veel meer voorkomt.

Ook in de intensieve veehouderij komt relatief veel MRSA voor. Daarom hebben mensen die werken of wonen op een boerderij of een bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens ook een grotere kans om drager te worden van MRSA.

Word je ziek van MRSA?

Een gezonde MRSA-drager wordt over het algemeen niet ziek van MRSA en merkt niks van het dragerschap. Mensen die drager zijn en daarnaast een verminderde weerstand hebben of een operatie hebben ondergaan, kunnen wel een infectie krijgen door de MRSA. Denk aan een wondinfectie, urineweginfectie of in zeldzame gevallen een bloedvergiftiging of een longontsteking. Deze infecties zijn dan lastig te bestrijden. De bacterie is immers niet gevoelig voor de meest gebruikte antibiotica. Ze kunnen meestal wel met andere antibiotica worden bestreden, maar deze hebben vaak meer bijwerkingen of moeten met een infuus worden toegediend.

Wat moet ik doen als ik (denk dat ik) drager ben van MRSA?

Als u MRSA drager bent kunt u gewoon naar uw werk, naar school of op bezoek bij familie en vrienden. Werkt u of uw huisgenoot in een ziekenhuis, verpleeghuis of een ander beroep in de zorg? Overleg dan met de arbodienst over eventuele maatregelen.

Wanneer wordt MRSA behandeld?

Bij gezonde mensen, die niet regelmatig een ziekenhuis bezoeken, wordt het dragerschap van MRSA vaak niet behandeld. Alleen in specifieke situaties, bijvoorbeeld als u geopereerd moet gaan worden of als u werkzaam bent in de gezondheidszorg, wordt MRSA behandeld.

Maatregelen in het ziekenhuis

Vroegtijdig signaleren van MRSA

Voor zorginstellingen is het van belang om te weten of u misschien MRSA heeft. Hier kan dan rekening mee gehouden worden bij de behandeling. Daarom worden op de polikliniek of als u wordt opgenomen enkele vragen gesteld over MRSA. Verder vragen wij het u te melden als:

  • u weet dat u drager bent van MRSA;
  • u werkt of woont op een veehouderij of bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens;
  • u woont in een asielzoekerscentrum;
  • u een MRSA positieve huisgenoot/partner heeft;
  • u opgenomen bent geweest in het buitenland de afgelopen zes maanden.

Als u verdacht wordt van MRSA dragerschap, wordt u bij opname gecontroleerd door middel van een uitstrijkje (kweek) van de neus, keel en de anus. Soms worden nog meer kweken afgenomen, bijvoorbeeld als u wonden heeft. De kweken doen geen pijn en de uitslag is bij een sneltest binnen enkele uren bekend. Als u ‘s avonds of in het weekend wordt opgenomen, kan de uitslag wat langer duren.

U kunt gewoon bezoek ontvangen. Voor uw bezoek gelden wel een paar instructies:

  • Uw bezoek moet zich bij aankomst op de afdeling eerst melden bij een verpleegkundige.
  • Uw bezoek moet na het bezoek het ziekenhuis verlaten en mag niet aansluitend op bezoek gaan bij andere patiënten.
  • Bij het verlaten van uw kamer moet uw bezoek de handen wassen met water en zeep of inwrijven met handalcohol.
  • Uw bezoek mag zich niet ophouden in gemeenschappelijke ruimtes zoals de gang, de huiskamer of het restaurant.

Zodra de uitslag van de MRSA kweken negatief blijkt te zijn (dit betekent dat er geen MRSA is gevonden), worden de extra maatregelen om verspreiding van MRSA te voorkomen opgeheven. Bij blijvende blootstelling aan MRSA kan het nodig zijn bij een volgende opname opnieuw kweken af te nemen.

Voorkomen van verspreiding

Het Diakonessenhuis neemt maatregelen om te voorkomen dat MRSA zich verspreidt naar medewerkers en andere patiënten. Besmetting met MRSA kan plaatsvinden via de huid door aanraking en door hoesten of niezen. MRSA kan ook overleven in de omgeving en vanuit daar een verspreiding veroorzaken.

Op de spoedeisende hulp, de dagbehandeling en bij opname komt u op eenpersoonskamer te liggen. Deze kamer heeft een voorportaal, de zogenaamde 'sluis'. Hier trekken medewerkers hun beschermende kleding aan en uit. Het personeel draagt een schort met lange mouwen, een mondneusmasker, een muts en handschoenen als zij u verzorgen, onderzoeken of uw kamer schoonmaken.

In principe blijft u op uw kamer. Het kan zijn dat u uw kamer moet verlaten. Bijvoorbeeld omdat u moet oefenen met traplopen of wandelen. Verlaat uw kamer alleen onder begeleiding van een zorgverlener. Bij het verlaten van de kamer moet u uw handen desinfecteren. Ook draagt u een mondneusmasker en een muts. Daarnaast is het de bedoeling dat u alleen gebruik maakt van uw eigen toilet en dat u niet naar de huiskamer gaat.

Onderzoeken die op een andere afdeling plaatsvinden, gaan in principe gewoon door óf worden, als dit mogelijk is, bij u op de kamer uitgevoerd. De afdeling wordt ingelicht over uw komst zodat daar ook maatregelen genomen kunnen worden als dit nodig is.

Als u - als MRSA drager - voor polikliniekbezoek komt, worden er geen extra maatregelen getroffen. De kans op verspreiding is namelijk heel klein. Alleen als u wonden, eczeem of abcessen heeft, zal de medewerker bij lichamelijk onderzoek een schort en handschoenen dragen.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige of uw behandelend arts. Op werkdagen kunt u ook contact opnemen met de afdeling Hygiëne en infectiepreventie.

Telefoonnummers

Afdeling Hygiëne en infectiepreventie
088 250 6440

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 mei 2021

Code: HYG07