Verpleegafdeling Chirurgie - Informatie voor patiënten en familie

U bent opgenomen op afdeling Chirurgie van het Diakonessenhuis in Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de afdeling. Deze informatie is ook bedoeld voor uw familie en/of naasten.

Bezoek

Bezoektijden

Bezoek is van harte welkom. De bezoektijden zijn:

  • maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur
  • weekend en feestdagen van 13.00 tot 20.00 uur

Met oog op de rust van u en andere patiënten verzoeken wij bezoek met maximaal twee personen te komen.

Consumpties

Aan de voor- en achterkant van de afdeling staat een koffieautomaat waar bezoek een kopje koffie of thee kan halen.Voor meer consumpties kunt u terecht in het restaurant in de centrale hal op de begane grond. 

Gebruik van bloemenvazen

De afdeling heeft bloemenvazen beschikbaar. Wij stellen het op prijs als u meegebrachte bloemen zelf in de vaas zet. De vazen vindt u in het bloemenhoekje vooraan op de afdeling. Bloemstukjes met aarde mogen niet op de kamer staan. In de aarde kunnen schimmels zitten waar patiënten allergisch op kunnen reageren.

Roken

U mag niet roken in ons ziekenhuis of op het terrein van ons ziekenhuis.

De afdeling

De afdeling Chirurgie bestaat uit 38 bedden, verdeeld over vier-, en eenpersoonskamers. Op de afdeling worden patiënten verpleegd voor verschillende onderzoeken, behandelingen en operaties. Op de afdeling wordt gemengd verpleegd. Dat wil zeggen dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer worden opgenomen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken. We houden hier dan indien mogelijk rekening mee.

Rol van familie op de afdeling

Uw familie of naasten kunnen ook buiten bezoekuren helpen bij uw verzorging (bijvoorbeeld helpen met wassen, drinken en eten). Overleg dit wel altijd met de verpleegkundigen.

Heeft u iets te vieren? Dan kunt u in overleg met de verpleegkundigen gebruik maken van een aparte ruimte.

De hulpverleners

Verpleegkundigen

Op de afdeling werkt een vast team van verpleegkundigen. Zij worden aangestuurd door een afdelingshoofd. Per dag werken zij in drie ploegen.

Dagdienst van 7.15 tot 15.45 uur
Avonddienst van 15.00 tot 23.30 uur
Nachtdienst van 23.15 tot 7.45 uur

Elke kamer heeft een eigen verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Hij/ zij wordt de zaalverpleegkundige genoemd. Als u vragen heeft over verpleegkundige zaken kunt u terecht bij de zaalverpleegkundige. Tijdens het bezoekuur zijn de verpleegkundigen beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen, bij voorkeur na 11.00 uur in verband met de verzorging van de patiënten in de ochtend.

Zorgassistenten

Op de afdeling werken ook zorgassistenten. Zij ondersteunen de verpleegkundigen bij de dagelijkse zorg aan patiënten.

Arts-assistenten

Er zijn meerdere arts-assistenten (zaalartsen) op de afdeling. De afdeling Chirurgie is onderverdeeld in de specialismen vaatchirurgie, geriatrische traumatologie, gastro-enterologische chirurgie en oncologische chirurgie. Voor elk specialisme is een andere arts-assistent verantwoordelijk. Het kan dus voorkomen dat er meerdere arts-assistenten op een zaal langskomen. De tijden dat de arts-assistenten visite lopen en langskomen kan daardoor verschillend zijn. De arts-assistent draagt zorg voor uw dagelijkse behandeling. Bij hen kunt u terecht met uw medische vragen. De specialist komt niet dagelijks langs maar is wel eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Als u of uw familie vragen heeft over uw behandeling, kunt u via de verpleegkundige een (telefonisch) afspraak maken met de arts-assistent of de specialist.

Andere hulpverleners

Zo nodig schakelt de arts of verpleegkundige in overleg met u, andere hulpverleners in bij uw behandeling. Bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut,  wond-,  stoma-, of decubitusverpleegkundige, geestelijk verzorger, psycholoog, psychiater, logopedist, ergotherapeut, geriatrisch verpleegkundige of geriater.

Contactpersoon

Bij uw opname kunt u aangeven wie uw contactpersonen zijn. Hierbij maken we onderscheid tussen de eerste en tweede contactpersoon.

De eerste contactpersoon is voor het ziekenhuis het aanspreekpunt. Met uw eerste contactpersoon nemen we contact op als dat nodig is. Als uw contactpersoon vragen heeft of meer informatie wil, kan hij/zij contact opnemen met de verpleegkundige van de afdeling. Dit kan het beste na 11.00 uur. De verpleegkundigen hebben dan in de regel de artsen gesproken over uw verdere behandeling. Informatie geven we alleen aan uw eerste contactpersoon.

De tweede contactpersoon bellen we alleen in nood, als de eerste contactpersoon niet bereikbaar is.

Gang van zaken op de afdeling

Eten en drinken

Bij opname in het ziekenhuis krijgt u op verschillende momenten dranken en/of maaltijden aangeboden. Op de afdeling zijn voedingsassistenten aanwezig die de dranken en maaltijden verzorgen. Hieronder ziet u op welke tijden u het eten en drinken kunt verwachten. De tijden kunnen iets afwijken. 

  • ontbijt tussen 7.30 en 8.45 uur
  • koffie, thee, etc. tussen 9.45 en 10.45 uur
  • lunch (broodmaaltijd) tussen 11.30 en 13.00 uur
  • koffie, thee, etc. tussen 14.00 en 15.00 uur
  • diner (warme maaltijd) tussen 17.00 en 19.00 uur
  • koffie, thee, etc. tussen 20.00 en 21.00 uur

Het is ook mogelijk om eigen eten en/of drinken mee te (laten) nemen. Op de afdeling staat in de huiskamer een koelkast waarin u meegebrachte etenswaren, voorzien van uw naam, kamernummer en datum, kan bewaren. In de huiskamer staat ook een magnetron waar u gebruik van kunt maken.

Telefoneren

Patiënten mogen aan bed een mobiele telefoon gebruiken. Bezoek wordt verzocht buiten het ziekenhuis te bellen in verband met de rust op de afdeling.

Internet

Op de verpleegafdeling kunt u gratis gebruik maken van internet via een open Wi-Fi verbinding.

Kostbaarheden

Wij raden u aan kostbaarheden mee naar huis te laten nemen in verband met risico op verlies en/of diefstal.

Huiskamer

De afdeling heeft een huiskamer. U kunt hier televisie kijken of een spelletje spelen. U kunt hier ook samen met uw bezoek naar toe.

Ontslag

De arts spreekt met u af wanneer u met ontslag gaat. Het tijdstip wordt in overleg bepaald. Meestal is de ontslagtijd rond 10.00 uur.

Nazorg

Het kan zijn dat u na de opname in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. U kunt hierbij denken aan zorg in de thuissituatie of een (tijdelijke) opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Wij raden u aan om hier voor uw opname al over na te denken en deze hulp of zorg zo mogelijk vast te regelen. Het Diakonessenhuis helpt u graag bij het regelen van deze nazorg. De verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen, bespreekt met u en uw familie of en zo ja welke nazorg u nodig heeft. In de folder 'Zorg regelen voor na uw opname' vindt u informatie over de soorten nazorg en de instellingen waar u onder andere terecht kunt. Met vragen over de nazorg kunt u ook contact opnemen met de verpleegafdeling waar u bent of wordt opgenomen.

Controle

Bij ontslag krijgt u, indien nodig, een controleafspraak mee voor de polikliniek.

Ontslagbrief en recepten

De medische ontslagbrief wordt digitaal verstuurd naar uw huisarts. De patiëntenontslagbrief krijgt u kort voor ontslag van de zaalarts. Hierin staan de adviezen voor thuis. Als u thuis medicijnen moet gebruiken of verbandmiddelen nodig heeft, kunt u deze meteen ophalen in de apotheek van het Diakonessenhuis of het recept naar een apotheek naar keuze laten faxen.

Evaluatieformulier

Wij vinden het prettig te horen hoe u uw verblijf op de afdeling heeft ervaren. Enkele dagen na uw ontslag krijgt u een digitaal evaluatieformulier toegezonden als uw e-mailadres bij ons bekend is. Wij stellen het op prijs als u dit formulier wilt invullen en aan ons terugsturen.

Telefoonnummers

Verpleegafdeling Chirurgie
Tijdens kantooruren: 088 250 6361
Buiten kantooruren:
- Kamer 1 t/m 5, 13 en 14: 088 250 6360
- Kamer 6 t/m 12: 088 250 6468

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 1 oktober 2023

Code: CH82