Longbehandelkamer

U komt op de longbehandelkamer terecht als u een longbehandeling krijgt. De longbehandelkamer is naast de polikliniek Longziekten en tuberculose op locatie Utrecht. Hier werken vier verpleegkundigen nauw samen met zeven longartsen. Een longarts onderzoekt u. Ook bepaalt hij of een behandeling op de longbehandelkamer nodig is.

Uw afspraak

Moet u naar de longbehandelkamer? Dan maakt de doktersassistente bij de balie van de polikliniek Longziekten en tuberculose een afspraak voor u. De doktersassistente geeft u een toelichting over het onderzoek of de behandeling en de voorbereidingen. U krijgt een folder mee waarin u alle informatie thuis rustig na kunt lezen.

Longbehandelingen

U kunt verschillende behandelingen krijgen op de longbehandelkamer. Bijvoorbeeld:

De longarts voert de behandeling uit samen met twee verpleegkundigen. Iedere behandeling is anders. Op de pagina's leest u wat het doel is van de behandeling en hoe de behandeling werkt. Ook leest u hoe u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden.  

Voorbereiding thuis

Voor een aantal onderzoeken is het nodig dat u zich thuis goed voorbereidt. Bijvoorbeeld tijdelijk stoppen met medicatie of nuchter blijven voor de behandeling. Lees dus altijd de folder door voordat u naar het ziekenhuis komt.

Heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Longziekten en tuberculose via 088 250 6445.