Minder coronapatiënten in de ziekenhuizen, druk op alle zorginstellingen nog steeds hoog

Door de nieuwe omikron-variant van corona is er een nieuwe situatie in ons land.

Elke dag zijn er meer besmettingen dan ooit. Toch daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. In de regio Utrecht was dat begin januari de helft minder. Dat de coronabesmettingen sterk stijgen en de coronapatiënten in de ziekenhuizen dalen, hebben we nog niet eerder meegemaakt. Maar we weten niet hoe het komende tijd verder gaat.  In de regio Utrecht zien we de afgelopen dagen weer een lichte stijging van het aantal coronapatiënten.

De druk in de zorgsector als totaal is nog steeds erg hoog. We moeten rekening houden met opnieuw een toename. En in de zorg is net als overal uitval van personeel door ziekte en quarantaine. Dit speelt in alle zorginstellingen. Niet alleen de ziekenhuizen, maar ook huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen. Doordat de druk op de huisartsen en huisartsenposten hoog blijft, is de beschikbaarheid van plek nu een punt van aandacht in de ‘eerste lijn’ de GGZ en de thuiszorg. Collega-instellingen zoals ziekenhuizen helpen hen daar zoveel mogelijk bij.

Ruimte voor andere zorg dan coronazorg

Gelukkig hoeven de ziekenhuizen nu bijna geen operaties of behandelingen meer af te zeggen. Maar het inhalen van alle uitgestelde zorg lukt helaas nog niet. Dat komt door uitval van personeel. En als mensen uit het ziekenhuis kunnen, is er niet altijd plaats bij de thuiszorg of in een zorginstelling. Want ook bij verpleeghuizen, GGZ en in de thuiszorg is er uitval van personeel.

De ziekenhuizen doen wat ze kunnen om met het personeel dat er is meer operaties uit te voeren. Dat zijn vooral de operaties die niet langer uitgesteld kunnen worden. De ziekenhuizen nemen contact op met de patiënten van wie een operatie ingepland kan worden.

Maatregelen in ziekenhuizen

In zorginstellingen zijn kwetsbare mensen. Daarom is het daar extra belangrijk om verspreiding van corona tegen te gaan. Daarom moet iedereen in de ziekenhuizen een medisch mondkapje dragen. En zich natuurlijk houden aan alle basisregels. Ook zijn de quarantainemaatregelen in de ziekenhuizen vaak strenger. Kijk op de website van de zorginstellingen voor de maatregelen die daar gelden.

Alleen in heel bijzondere situaties en altijd na overleg met de behandelend arts, kunnen instellingen afwijken van hun strenge maatregelen.

Dit is een bericht van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Midden-Nederland

Huisartsen, VVT-instellingen, RAVU, Meander Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, GGDrU, UMC Utrecht