Onze samenwerking in de zorg

We werken graag in een open sfeer met u samen. We willen ook met u bespreken wat u niet goed vindt gaan en wat we volgens u kunnen verbeteren.

We spreken regelmatig met huisartsen, verloskundigen, organisaties van verpleeg- en verzorgingshuizen en Regionaal Ambulancevervoer Utrecht. Ook nemen we deel aan netwerken, om zorg te vernieuwen en samen de juiste zorg dichtbij te geven aan onze patiënten.

Transmuraal Incident Melden

Transmurale incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen tijdens de overdracht van patiënten, die geleid hebben of hadden kunnen leiden tot schade voor een patiënt. De meldingen kunnen gaan over de overdracht van patiënten tussen ons ziekenhuis enerzijds en anderzijds een huisartsenpost, RAVU, verpleeghuis, thuiszorg, zorginstelling, apotheek of verloskundigen praktijk. Het doel van Transmuraal Incident Melden is leren van dingen die (bijna) misgaan bij opname en ontslag. Daarmee kunnen we onze samenwerking verbeteren en daarmee de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Transmuraal Platform Trijn

In Transmuraal Platform Trijn werken zorginstellingen uit Midden-Nederland samen. Dat zijn: drie Utrechtse ziekenhuizen, twaalf zorggroepen, vier verpleeg- en verzorgingshuizen, Altrecht, apothekers en Saltro. Ze werken samen aan zorg én patiëntgegevens op de juiste plek. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Vanuit Trijn zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt voor ouderenzorg en chronische ziekten zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen.

Gezondheidslab Zuidwest Utrecht

In het GezondheidsLab vernieuwen we de zorg. Onze specialisten werken hier intensief samen met huisartsen, Saltro en andere zorgprofessionals. Samen komen we snel tot heldere onderzoeksresultaten op het gebied van diagnostiek. We voorzien patiënten en huisarts van een persoonlijk zorg- en behandeladvies. Patiënten kunnen zo zelf een actieve rol spelen bij hun gezondheid en ziekte als ze dat willen.

Samenwerking eerstelijnsdiagnostiek en trombosedienst

Voor verzekerden bij VGZ wordt alle eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg vanaf 1 januari 2020 alleen nog vergoed als het wordt aangeboden aan Saltro. De uitvoering gebeurt echter ook in samenwerking met het Diakonessenhuis.

Zowel aanvragers als patiënten kunnen daardoor als vanouds bij ons terecht. Alleen voor patiënten van de trombosedienst kan er afhankelijk van hun woonplaats iets veranderen. Hierover leest u meer in deze brief.