Afhandeling transmuraal incidenten

Onze TIM-regisseur Wanda van Gameren neemt de incidenten in behandeling die ons vanuit de eerste lijn bereiken. Zij geeft de melding door aan het ‘incidenten-team’ van de afdeling waar de melding over gaat. Het team analyseert de melding en doet ene voorstel voor verbetering. De TIM-regisseur informeert de melder van het incident over de analyse en het verbetervoorstel.

Er zijn ook meldingen van collega’s uit ons ziekenhuis over de eerste lijn. De TIM-regisseur meldt die aan de contactpersoon van de organisatie waar de melding over gaat. Als uit de melding een analyse en een verbetervoorstel volgen, informeert de TIM-regisseur de melder daarover.

Naast het afhandelen van VIM-meldingen hebben we een TIM-team in ons ziekenhuis. Daarin zitten een medisch specialist, een arts-assistent, een verpleegkundige, een apotheker en een huisarts. Het team bespreekt de transmurale meldingen, de trends en de verbetermaatregelen.