Nazorgwijzer darmkanker

Wij zetten ons ervoor in u de best mogelijke zorg te verlenen. Tijdens het behandeltraject, maar ook daarna. Daarom bieden wij u een speciaal nazorgtraject. Met hulp van specialisten binnen en buiten het ziekenhuis. Afhankelijk van uw behoefte. De nazorgwijzer laat u zien wat de mogelijkheden zijn.

Opbouw van de nazorgwijzer

De nazorgwijzer is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Eerst ziet u ons aanbod. Dit aanbod leest u ook hier op de website. Daarna beschrijven we het aanbod van betrouwbare externe partners. Dit aanbod vindt u alleen in de nazorgwijzer.

Ondersteuning vanuit het ziekenhuis