Casemanager darmkanker

Is er bij u darmkanker geconstateerd? Dit roept vaak veel vragen en emoties op. Om u zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden, krijgt u tijdens uw behandeling een vast aanspreekpunt. De zogenaamde casemanager.

U leest in de folder wat de casemanager voor u en uw naasten kan betekenen.