Wat is anesthesie?

Anesthesie is de verdoving die u krijgt voor uw operatie. De verdoving schakelt uw pijnzenuwen tijdelijk uit. Hierdoor voelt u tijdens de operatie geen pijn.

Anesthesietechnieken

Wij gebruiken verschillende anesthesietechnieken:

  • Algehele anesthesie: we verdoven uw hele lichaam. Hierdoor bent u tijdelijk buiten bewustzijn. We noemen dit ook wel narcose.
  • Regionale anesthesie: we verdoven een gedeelte van uw lichaam. Bijvoorbeeld uw onderlichaam bij een ruggenprik.
  • Lokale anesthesie: met wat prikjes verdoven we alleen de plek die we moeten opereren.
  • Sedatie: een combinatie van een slaapmiddel en een pijnstiller. Dit wordt ook wel 'roesje' genoemd.

Welke anesthesietechniek krijgt u?

Voorafgaand aan uw operatie hoort u welke anesthesietechniek u krijgt. Dit hangt af van:

  • De soort operatie: sommige operaties zijn alleen mogelijk onder narcose. Andere operaties kunnen onder regionale of lokale verdoving worden uitgevoerd.
  • Uw leeftijd: kinderen krijgen vaker narcose. Ouderen krijgen juist vaker een regionale of lokale verdoving.
  • Uw lichamelijke fitheid: bent u niet zo fit? Dan komt u eerder in aanmerking voor een lokale verdoving.
  • Uw persoonlijke voorkeur: uw voorkeur is belangrijk bij het kiezen van de verdoving. Tijdens het gesprek voor uw operatie bespreken we uw voorkeur.