Laparoscopische operatie

In deze folder vindt u informatie over de laparoscopische operatie. De gynaecoloog heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het kan zijn dat uw persoonlijke situatie anders is dan wordt beschreven.

Wat is een laparoscopische operatie?

Een laparoscopische operatie is een kijkoperatie in de buik. De arts brengt via kleine sneetjes slangetjes in uw buik. Aan de slangetjes zitten een camera en gereedschap, zoals een tangetje. Via de camera kan de arts uw baarmoeder, de eierstokken of de eileiders bekijken of een behandeling uitvoeren.

De operatie gebeurt onder narcose. Dit betekent dat u slaapt en geen pijn voelt.

Uw arts bespreekt met u of u dezelfde dag naar huis mag. Meestal moet u één nacht in het ziekenhuis blijven, en soms meerdere nachten.

Algemene informatie over een dagopname vindt u in de folder 'Dagopname in het Diakonessenhuis'.
Algemene informatie over een opname vindt u in de folder 'Opname in het Diakonessenhuis'.

Voorbereiding op de operatie

 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u hier in overleg met uw arts enkele dagen voor de opname mee stoppen.
 • Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u voor de operatie niet mag eten of drinken. Meer informatie hierover vindt u in de folder 'Algehele en regionale anesthesie'.
 • Graag het operatiegebied minimaal één week voor de operatie niet ontharen.
 • Laat het weten als er bijzonderheden zijn, zoals allergieën.
 • Regel iemand die u na de operatie naar huis kan brengen. U kunt ook een taxi bestellen bij onze receptie.

Soms zijn er voor de operatie aanvullende onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een bloedonderzoek of een urineonderzoek. Dat bespreken wij met u.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) doorgeven aan de opnameplanner. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

De operatie

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de desbetreffende verpleegafdeling.

De operatie

De arts maakt 1 tot 5 kleine sneetjes in de buik. De sneetjes zijn een halve centimeter tot een centimeter groot. Uw buik wordt gevuld met koolzuurgas. Hierdoor kan de arts alles in uw buik goed zien. Daarna brengen we een camera en buisjes in uw buik. Door de buisjes kunnen bijvoorbeeld een schaartje of een tangetje worden ingebracht. Soms wordt ook een hulpmiddel via de vagina ingebracht om de baarmoeder te kunnen bewegen. 

Na de operatie haalt de arts de buisjes weg. De arts maakt de sneetjes dicht met hechtingen of met pleisters.

Na de operatie

 • Als er geen complicaties optreden, dan kunt u één dag na de operatie naar huis.
 • De hechtingen lossen vanzelf op. Als u veel last heeft van de hechtingen, mag u ze na één week bij de huisarts laten verwijderen.
 • Na uw ontslag uit het ziekenhuis adviseren wij u om één week rustiger aan te doen. Daarna kunt u veelal weer het werk hervatten.
 • Als u nog geen uitslag heeft gehad voor het ontslag uit het ziekenhuis, dan krijgt u na ongeveer zeven dagen een telefonische afspraak. 
 • Na ongeveer zes weken volgt een controleafspraak met uw arts op de polikliniek.

Mogelijke risico's en complicaties

Iedere operatie heeft de risico’s. De risico’s bij een kijkoperatie zijn klein. De risico’s zijn:

 • schade aan urinewegen, blaas of darmen
 • een bloeding
 • een ontsteking
 • een bloedpropje in een vat. Dit heet trombose.
 • Soms lukt het niet de operatie via een kijkoperatie af te maken. Dan wordt een horizontale of een verticale snede in uw buik gemaakt.

Problemen thuis

Als er onverwachte complicaties optreden, neem dan contact op:
- binnen kantooruren met uw gynaecoloog
- buiten kantooruren met de afdeling Triage

Telefoonnummers vindt u onder aan deze folder.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij uw gynaecoloog.

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Opnameplanner Gynaecologie
088 250 7578

Dagbehandeling Utrecht
088 250 6628

Verpleegafdeling 4 D Utrecht
088 250 6568

Kort verblijf Zeist (A4)
088 250 9589

Triage Gynaecologie en verloskunde
088 250 6459

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 28 oktober 2022

Code: GYN7